Sökning: "att mäta organisk tillväxt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden att mäta organisk tillväxt.

 1. 1. Fluorescence probes: towards automatic coagulant dosing

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Daphné Lecellier; [2018]
  Nyckelord :Drinking water quality; Water treatment process; Coagulation; Microcystis aerugosa; algal organic matter; LC-OCD; EEM; powdered activated carbon; Alum;

  Sammanfattning : There is a current lack of accurate tools to determine the concentration of cyanobacteria in situ.  Besides, cyanobacterial blooms have to be carefully monitored in reservoirs as they are more frequent because of climate change and can lead to potential released of toxins, along with other components. LÄS MER

 2. 2. Finansiell värdering av innovativa projekt - En fallstudie inom SCA Personal Care

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Melander; [2012-11-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovation har en mycket hög prioritet bland många företag för att uppnå lönsam organisk tillväxt.Tyvärr visar studier att majoriteten av alla företag inte är nöjda med den avkastning de uppnår påderas satsningar på produktutveckling och innovation. LÄS MER

 3. 3. Att växa organiskt eller genom förvärv - En studie av tre banker

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Stacke Barkman; Ann-Charlott Ehn; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tillväxt genom förvärv ses ofta som den självklaratillväxtmodellen för företag. Företagsförvärv får stort utrymme i media ochföretagsledare som genomför förvärv ses som handlingskraftiga och engagerade. LÄS MER