Sökning: "att samarbeta och motivera"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden att samarbeta och motivera.

 1. 1. Att kämpa över trösklar : En intervjustudie om hur speciallärare motiverar elever att ta sig vidare ur motgångar i läsinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Yvonne Andersson; [2019]
  Nyckelord :läsutveckling; lässvårigheter; läsmotivation; motivation; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur speciallärare motiverar elever att kämpa för att ta sig förbi de hinder som finns i läsutvecklingen. Jag har utgått från frågeställningarna Hur gör speciallärare för att motivera elever som kämpar med sin läsning? och Vilken typ av motivation används för att stötta eleverna att kämpa vidare med sin läsning? Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie där jag analyserat det insamlade materialet genom en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Ökat värdeskapande arbete : Implementering av 5S på en byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jonathan Henriksson; Marcus Henriksson; [2018]
  Nyckelord :5S; Lean; SME; practical implementation; recommendation manual 5S; 5S; Lean; SME-företag; praktisk implementering; rekommendationsmanual 5S;

  Sammanfattning : Syfte: Forskning visar att byggbranschen inte utvecklas i den takt den borde göra sett till produktiviteten. I försök att öka det värdeskapande arbetet försöker företag att implementera metoder som 5S för att minimera slöseri. LÄS MER

 3. 3. Musik och svenska med andra uttryck : hur ämnesöverskridande samarbeten kan motivera och skapa förutsättningar för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristofer Alsin; [2017]
  Nyckelord :Musik; svenska; ämnesöverskridande samarbete; aktionsforskning; lärande; pedagogik; didaktik; uttryck; intermedialitet; undervisning; Shakespeare; En midsommarnattsdröm;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur jag som ämneslärare i musik och svenska på högstadiet kan aktualisera William Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm få eleverna studiemotiverade samtidigt som det ska främja deras utveckling ur ett mångkulturellt perspektiv. Med aktionsforskning som huvudmetod har jag utifrån läroplanen och hjälpmedel via intermedialitet som pedagogiskt verktyg, det vill säga olika medier och adaptioner, undersökt detta. LÄS MER

 4. 4. Det behövs inte så mycket för att få till det lill : En studie om fritidshemspersonalens uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i Lgr 11 rev. 2016.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emil Wikbourn; Fredrik Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; läroplan; styrdokument; fritidshemspersonals uppdrag; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshemspersonal beskriver sitt uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i läroplanen Lgr 11 rev. 2016. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans erfarenhet av att motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändringar : Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Sara Waern; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; district nurse; lifestyle changes; self care; motivational interviewing; Diabetes typ 2; distriktsköterska; livsstilsförändring; egenvård; motiverande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i befolkningen världen över. Sjukdomen kan ge allvarliga komplikationer som påverkar patientens hälsa. En central del i behandlingen är att förändra ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER