Sökning: "att sammanfatta en intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden att sammanfatta en intervju.

 1. 1. Lean Produktion : Krav för implementering av Lean och jämförelse med enverksamhet inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Danial Khosravi; Senad Ibrahimovic; [2016]
  Nyckelord :TPS; Lean produktion; muda; kaizen; kanban;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att förklara grunderna och vilka hjälpmedel och krav du bör följa för att lyckas med en implementering av Lean Production. Vi har valt att jämföra Lean i teorin och hur det speglas i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Perenna kantzoner, alléodling och fasta körspår : Möjligheter för en hållbar och fortsatt produktiv växtodling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oscar Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Controlled traffic farming; CTF; Alléodling; Kantzoner; hållbart lantbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens lantbruk är högavkastande men intensiv markanvändning med markpackning och stora monokulturer har negativ inverkan på markförhållanden och biologisk mångfald samtidigt som beroendet av bekämpningsmedel är stort. Flertalet nyttiga ekosystemtjänser är därför hotade. LÄS MER

 3. 3. Högläsning : En studie om pedagogers uppfattningar av högläsningens betydelse i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jenny Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; högläsning; pedagog; samtal; språkutveckling;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar av vilka möjligheter och strategier som förekommer i arbetet med högläsning. I studien bearbetas två frågeställningar: Vilka uppfattningar har pedagoger kring högläsning som redskap i barns språkutveckling samt vilka möjligheter och strategier finns för pedagogers uppfattningar att omsättas i en högläsningssituation. LÄS MER

 4. 4. ”En lärare ska peppa som en fotbollstränare” : En studie om lärares och elevers uppfattningar om positiv feedback och dess påverkan på motivationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Grehn; Maja Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Pedagogik; Skola; Intervju; Positiv feedback; Motivation;

  Sammanfattning : I studien studeras lärares och elevers uppfattningar gällande positiv feedback. Studien skapar djupare förståelse om positiv feedback samt jämför lärares och elevers uppfattningar. I studien har kvalitativa respondentintervjuer med informantkaraktär använts som metod. LÄS MER

 5. 5. Heja Hemmalaget!! : En studie av objektivitet inom lokal sportjournalistik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Jonatan Lindquist; Jesper Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Objectivity; sports; sports journalism; journalism; local newspaper; ideals; interview; Objektivitet; sport; sportjournalistik; journalistik; lokaltidningar; ideal; intervju;

  Sammanfattning : Within the journalistic profession lays a commonly accepted normative view stating that objectivity is an ideal to seek. The aim of this bachelor is to study Swedish sportswriters on local newspaper and their views of journalistic objectivity, and themselves in comparison to the traditional ideals. LÄS MER