Sökning: "att samtala med barn"

Visar resultat 11 - 15 av 216 uppsatser innehållade orden att samtala med barn.

 1. 11. Att samtala om ett barn : en vetenskaplig essä om utvecklingssamtalet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Flyxe; [2019]
  Nyckelord :förskola; bedömning; utvecklingssamtal; diskurs; hermeneutik; normalitet; förpappring;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä handlar om ett, från pedagogens perspektiv, egenupplevt utvecklingssamtal och de bedömningar av barnet som sker inom ramen för detta samt de olika ageranden såväl som alternativa ageranden vilka är och kunde ha blivit möjliga under detta samtal. Utvecklingssamtalet på förskolan är ett institutionellt samtal med ett specifikt syfte att avhandla barnet och ska även resultera i en vidare utveckling för barnet. LÄS MER

 2. 12. Ett problemlösande förhållningssätt till matematik : Studie om Singaporemodellen

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Elin Jonsson; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; matematiska förmågor; Vygotskij; Singma matematik.;

  Sammanfattning : Singapores sätt att bedriva matematikundervisning kom till Sverige 2015 under namnet Singaporemodellen. Syftet med studien är att få kunskap om Singaporemodellen och hur den används i skolans tidigare år, samt synliggöra hur modellen förhåller sig till Lgr11. LÄS MER

 3. 13. Att samtala om det egna barnets övervikt med barnhälsovården - en enkätstudie om föräldrars upplevelser av samtal med BHV-sjuksköterskan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Hammarberg Almén; Beatrice Löfstrand; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barnövervikt; BHV-sjuksköterska; enkätstudie; föräldrar; samtal; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Overweight among children is a large problem in the world, and it increases the risk of developing health issues and disease. In Sweden, it is tradition to let children be monitored by the public health care system. The child health nurse has the responsibility to monitor children’s growth in order to identify and prevent illness. LÄS MER

 4. 14. Spelar det någon roll hur vi läser? : En sociokulturell studie om hur pedagoger använder boken vid högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erika Svensson; Sofie Möller; [2018]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; interaktion; handlingar; högläsning; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka interaktioner som skapas under högläsningssituationer i förskolan. Forskningsfrågan lyder: “Vilka interaktioner skapas mellan pedagog, barn och boken i högläsningssituationer i förskolan?”. LÄS MER

 5. 15. Bildstöd. Sjuksköterskors upplevelser av att använda bildstöd i omvårdnaden av barn som vårdas på sjukhus

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Ahlman; Julia Grabka; [2018]
  Nyckelord :Innehållsanalys; Pediatrik; Semistrukturerade intervjuer; Kommunikation; Omvårdnad; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Ahlman, L & Grabka, J. Bildstöd. Sjuksköterskors upplevelser av att använda bildstöd i omvårdnaden av barn som vårdas på sjukhus. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER