Sökning: "att samtala med barn"

Visar resultat 16 - 20 av 230 uppsatser innehållade orden att samtala med barn.

 1. 16. Barns påverkan av skärmtid - ur ett hälsoperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Salminen; Cecilia Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Children; infant; media use; screen time;

  Sammanfattning : Axelsson C & Salminen M. Barns påverkan av skärmtid. En systematisk litteraturstudie. Magisteruppsats i pediatrisk omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 17. Samtal med vårdpersonal gällande barns övervikt : -Ett föräldraperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmy Åhman; Ida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Child; overweight; parents; health care professional; communication.; Barn; övervikt; föräldrar; vårdpersonal; kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns övervikt ökar i Sverige, vilket är en trend som behöver brytas. Vårdpersonal upplever att det är svårt att samtala om ämnet med föräldrar. Syfte: Undersöka och öka förståelsen för föräldrarnas perspektiv av samtalen med vårdpersonal gällande barns övervik samt identifiera barriärer inom kommunikationen. LÄS MER

 3. 18. Upplevelser av att leva med ofrivillig barnlöshet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline De Sousa; Caroline Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Infertility; experience; nurse; involuntary childlessness.; Infertilitet; upplevelser; sjuksköterska; ofrivillig barnlöshet;

  Sammanfattning : Infertilitet beskrivs som en sjukdom i de reproduktiva organen där graviditet efter tolv månader eller mer med oskyddat samlag misslyckats. Infertiliteten drabbar cirka 10-15 procent av världens befolkning. LÄS MER

 4. 19. "Vi försöker säga 'leka familj' i stället" : En queerteoretisk intervjuanalys av förskollärares arbete med HBTQ-frågor i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Oskarsson; Caroline Nordlund; [2019]
  Nyckelord :HBTQ; queerteori; familjekonstellation; heteronormativitet; heterosexuell matris; performativitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera, ur ett queerteoretiskt perspektiv, hur intervjuade förskollärare berättar om sitt arbetssätt med, och förhållningssätt till, HBTQ-frågor i förskoleverksamheten. För att kunna besvara detta syfte med tillhörande frågeställningar baseras studien på halvstrukturerade intervjuer med sex stycken utbildade förskollärare från sex olika förskoleenheter. LÄS MER

 5. 20. BHV-sjuksköterskans erfarenheter att samtala med föräldrar om barns skärmtid. : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Catharina Lövdahl; Isabell Gullstrand; [2019]
  Nyckelord :barnhälsovård; empowerment; erfarenhet; föräldrar; skärmtid;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samma stund som statistik gällande skärmtid släpps blir den inaktuell. Användandet av skärmar ökar i dagens samhälle och går allt längre ner i åldrarna. Skärmtid kan ha både positiva och negativa effekter på barnet. LÄS MER