Sökning: "att skriva en litteraturöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden att skriva en litteraturöversikt.

 1. 1. Faktorer som kan bidra till en bristfällig röntgenremiss.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Gunneröd; Mitch Otterberg; [2018-04-25]
  Nyckelord :radiology; radiography; request form; radiology report; referring physician;

  Sammanfattning : Bakgrund: Röntgenremissen är en del av kommunikationen mellan remitterande läkare och röntgenverksamheten och ligger till grund för att radiologer och röntgensjuksköterskor ska kunna utföra sitt arbete. Val av modalitet, önskad tidpunkt för undersökningen, patientens anamnes, frågeställning och annan information ska finnas att läsa i remissen. LÄS MER

 2. 2. AWSLang: Probabilistic Threat Modelling of the Amazon Web Services environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amandeep Singh Virdi; [2018]
  Nyckelord :Domain Specific Language; Cyber Security; Threat Modelling; Attack Graphs; Amazon Web Services; Domänspecifikt Språk; Cybersäkerhet; Hotmodellering; Attackgrafer; Amazon Web Services;

  Sammanfattning : Attack simulations provide a viable means to test the cyber security of a system. The simulations trace the steps taken by the attacker to compromise sensitive assets within the system. In addition to this, they can also estimate the time taken by the attacker for the same, measuring from the initial step up to the final. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att vara drabbade av depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Zohreh Masiri Monji; Benafsha Alkozay; [2018]
  Nyckelord :Depression; Experience; Mental health; Patient; Quality of care;

  Sammanfattning : Background:  Depression is an increasing public health   problem in the world that leads to suffering among people in terms of   isolation. The number of depressed patients is growing. LÄS MER

 5. 5. Vedertagna metoder som främjar viktnedgång hosvuxna med fetma och övervikt : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sandra Backhans; Madelene Jansson; [2017]
  Nyckelord :Established methods; literature review; nurse; obesity; overweight; Fetma; litteraturöversikt; sjuksköterska; vedertagna metoder; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett ökande problem i världen. Det finns idag flertalet faktorer som bidrar till att befolkningen blir överviktig, som bland annat en ökad tillgång till onyttig mat med hög fetthalt och en stillasittande livsstil. LÄS MER