Sökning: "att skriva en novell"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden att skriva en novell.

 1. 1. Att skriva om det omöjliga : En jämförande temastudie med utgångspunkt från Lotta Olssons sonettkrans Den mörka stigen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Annelie Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Orfisk myt; tema;

  Sammanfattning : Detta uppsatsarbete ställer frågan om temat för en berättelse förändras när den byter form och när berättelsens intrig byter plats. För att ta reda på hur det förhåller sig har ett experiment genomförts där en text, hämtad ur Lotta Olssons sonettkrans Den mörka stigen, transformerats från bunden vers till löpande text. LÄS MER

 2. 2. Tidsresor i klassrummet : fanfiction som bearbetningssätt av skönlitteratur på gymnasiet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Sammy Vallgren; [2019]
  Nyckelord :fanfiction; litterär kompetens; läsarskribent; fanfictionprocess; skrivdiskurser; läsa; kreativt skrivande; skriva; svenska språket; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats bygger på en undersökning vars syfte varit att utvärdera fanfiction som bearbetningssätt av skönlitteratur i gymnasiekurserna svenska 2 och svenska 3. För att kunna uppfylla detta syfte har elever skrivit fanfiction med en novell som källtext. LÄS MER

 3. 3. På och mellan raderna - elevers upplevelse av reciprok undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Brunner; [2017]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; reciprok undervisning; motivation; metakognition; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Brunner, Andreas. (2017). På och mellan raderna - elevers upplevelse av reciprok undervisning. On and between the lines - student’s experiences of reciprocal teaching. LÄS MER

 4. 4. Modernism på vischan : En studie av Tage Aurells kortroman Martina

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Rolf Alsing; [2014]
  Nyckelord :Aurell; roman; novell; berättare; perspektiv; modernism; impressionism;

  Sammanfattning : Tage Aurell (1895-1976) var en originell författare som fick ett senkommet erkännande på 1940-talet. Kortromaner han gav ut på 1930-talet gick inte hem vare sig hos kritiker eller läsare. Varför?Min uppsats syftar till attklarlägga vad det var som gjorde Aurell så egenartad. LÄS MER

 5. 5. Gestaltande beskrivningar i elevtexter : Kvalitativ textanalys av elevtexter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Julia Klang; [2013]
  Nyckelord :Nationella prov; elevtext; gestaltande beskrivning; multimodal text; genus;

  Sammanfattning : För att nå betyget E i ämnet svenska behöver elever i årskurs 9 uppvisa förmågan att använda sig av enkla gestaltande beskrivningar. Genom kvalitativ textanalys av tio elevtexter undersöks hur eleverna använder sig av just gestaltande beskrivningar. LÄS MER