Sökning: "att skriva en rapport observation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden att skriva en rapport observation.

 1. 1. Språk och integration - En utvärdering av ett kommunalt projekt under utveckling i Kristianstads kommun

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Fredrik Svensson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem/bakgrund: Det finns invandrare som efter flera års boende i Sverige av olika anled-ningar inte lyckats lära sig att tala och/eller skriva svenska i sådan utsträckning att det genererat till självförsörjning som följd av fast arbete eller anställning. Projektet som utvärderats har sin utgångspunkt i att försöka öka svenska språk och skrivkunskaper till dessa personer i en sådan utsträckning att det kan leda till självförsörjning och integrering i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Designsonder som inspiration i designprocessen : En metodutvärdering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonatan Wentzel; [2007]
  Nyckelord :design; kognitionsvetenskap; kulturella sonder; designsonder; probes; speed sketching;

  Sammanfattning : Designsonder är en så kallad innovativ metod (Hanington, Methods in the Making: A Perspective on the State of Human Research in Design, 2003) som låter deltagarna i studien vara kreativa och delaktiga i designprocessen. Det finns ingen exakt definition av designsonder, men ofta handlar det om ett paket med ett antal uppgifter som delas ut till deltagarna. LÄS MER

 3. 3. Ekobussen : en rullande naturskola i Jönköping. Deltagarnas uppfattningar om samverkan och den pedagogiska modellen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Estetiska institutionen

  Författare :Per König; [2004]
  Nyckelord :Ecology; Utomhuspedagogik; ekobuss; naturskola; exkursion; ekologi- och miljöundervisning; undersökande arbetssätt; upplevelsebaserat lärande; utomhusdidaktik; miljömedvetande; Ekologi;

  Sammanfattning : Sedan 1992 har Jönköpings kommun drivit en naturskola i form av en exkursionsbuss, ekobussen. Verksamheten har varit inriktad mot dagsexkursioner för grundskolans senare år och gymnasieskolan under ledning av utbildad och engagerad personal. LÄS MER