Sökning: "att skriva ett paper"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden att skriva ett paper.

 1. 1. Evaluating regular and speech-based text entry for creation of smartphone based addresses

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Moira Twengström; Viktor Mörsell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Billions of people on earth lack a home address. In this paper we are investigating an approach to solve this using an address system where addresses consists of a GPS location and a description of how you find your way to the house when you are within close distance to the GPS location. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation av matavfall med hjälp av röstinmatning : En studie om röstinmatning skulle kunna ersätta papper och penna som mätmetod för matsvinn

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisabeth Chen; Hîvron Stenhav; [2020]
  Nyckelord :Food Waste; Behaviour Change Wheel; Behaviour Change Techniques; voice command; Attiny85; Arduino Uno.;

  Sammanfattning : The first part of the report reads up on food waste and makes account for how to reduce food waste in households by documenting it. The goal of this project is to examine how a measure of method consisting of voice commands is working as compared to a classic method of measurement with paper and pen. LÄS MER

 3. 3. ”Jag har typ bara skrivit på dator, jag har typ aldrig skrivit på papper” Om analogt och digitalt skrivande i skolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Adler; Jessica Siwe; [2020]
  Nyckelord :analog; artefakt; digital; hjälpmedel; skrivande;

  Sammanfattning : Adler, Camilla och Siwe, Jessica (2020). ”Jag har typ bara skrivit på dator, jag har typ aldrig skrivit på papper”- Om analogt och digitalt skrivande i skolan.. LÄS MER

 4. 4. Att skriva om det lästa : En undersökning av gymnasieelevers källhantering i det nationella provets skriftliga del i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Source use; copying; patchwriting; quotes; referencing; national test; Källhantering; avskrift; patchwriting; citat; källhänvisning; nationella provet;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks det nationella provets skriftliga del i Svenska 1 och Svenska 3. Undersökningen syftar till att ta reda på hur elever hanterar källor för att se hur de är rustade för vidare studier och/eller ett liv i dagens informationssamhälle. LÄS MER

 5. 5. Webbaserad beställningshanterare för bättre arbetsflöden hos studentpubar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Benjamin Angeria; Albin Antti; Aliyawer Qambari; Christoffer Wallén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many student pubs handle customer orders manually by using slips of paper and handing them to the kitchen personnel. This process can lead to some orders being lost due to the occasional misplacement of the paper slips. Additionally, thousands of paper slips are used and thrown away which consumes resources. LÄS MER