Sökning: "att skriva ett uppsats om sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden att skriva ett uppsats om sverige.

 1. 1. KUNSKAPER OM NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR (NPF)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mikael Engdahl; [2020-06-01]
  Nyckelord :NPF; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är undersöka och därigenom ge en så bra bild som möjligt över hur mycket kunskap lärare i Borås stad har när det gäller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Syftet är vidare att ta reda på om de kan anpassa och inkludera på ett sätt som krävs av styrdokumenten med hjälp av den kunskap de har eller kan få med stöd av kompetent elevhälsa. LÄS MER

 2. 2. Ironi – ett vapen att framföra kritik : Allvarsam kritik levereras med humor i Miika Nousiainens roman Hallonbåtsflyktingen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Miriam Huovinen; [2017]
  Nyckelord :Ironi; kritik; humor; makt; Hallonbåtsflyktingen;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt vad ironi är och hur den uppstår i Hallonbåtsflyktingen, en roman utgiven på finska av Miika Nousiainen (2007) och översatt till svenska av Mårten Westö (2009). Jag har utgått från Linda Hutcheons och Katharina Barbes teorier om ironi i min analys. LÄS MER

 3. 3. Att skriva lätt om ett komplicerat innehåll. En undersökning av textbindning i Om Sverige – samhällsorientering på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Angelina Drakopoulos; [2016-07-15]
  Nyckelord :textbindning; läsbarhet; textanalys; läsförståelse; andraspråksanvändare;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitetSpecialarbeteSpråkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hpVårterminen 2015Handledare: Hans Landqvist.... LÄS MER

 4. 4. Arkitekturpolitik : förslag till nytt innehåll i en nationell arkitekturpolitik

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Norberg; [2015]
  Nyckelord :arkitekturpolitik; arkitektur; politik; landskapsarkitektur; livskvalitet; arkitekturforskning; social hållbarhet;

  Sammanfattning : I Sverige har vi ett arkitekturpolitiskt dokument vid namn ’Framtidsformer’. I ’Framtidsformer’ lyfts att arkitektur är viktigt och att arkitektur är politiskt. LÄS MER

 5. 5. Andraspråksinlärning med visuellt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Lisa Ljungman; [2015]
  Nyckelord :Sociokulturellt lärande; andraspråksinlärning; berättande; multimodalitet; litteracitet; närmaste utvecklingszonen; Cummins modell; performansanalys;

  Sammanfattning : Andraspråksinlärning med visuellt berättande är en undersökning där frågan om hur visuellt berättande kan främja språkinlärningen för andraspråkselever behandlas. Frågan om hur andraspråkselevernas språk skiljer sig åt då de skriftligt berättar med och utan bild kommer också att undersökas. LÄS MER