Sökning: "att skriva litteraturhistoria"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden att skriva litteraturhistoria.

 1. 1. Samtida mottagande och sentida litteraturhistorieskrivning - Amalia Fahlstedt, en 1880-talsförfattarinna

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Tom Leissner; [2021-09-07]
  Nyckelord :Amalia Fahlstedt; 1880-tals litteratur; kononisering; nordisk kulturscen; att skriva litteraturhistoria;

  Sammanfattning : Amalia Fahlstedt (1853 – 1923) was a Swedish author of the 1880s. Her debut I flygten: berättelser (1882) contains a couple of short stories and a realistic approach, a common feature of the time. Her main theme was gender relations. During the years of her writing she includes more humour and psychological elements. LÄS MER

 2. 2. Bland författare och kvinnliga författare : en studie om den manliga normen, den kvinnliga särarten och kanon i två läromedel i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Patrik Högberg; [2016]
  Nyckelord :Författare; genus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kursplanen för Svenska på gymnasienivå är tydlig med att elever ska när de undervisas i litteraturhistoria möta manliga och kvinnliga författare. Ett sätt att granska om elever möter i lika utsträckning kvinnliga och manliga författare är att närstudera läromedel i svenskämnet, vilket denna studie gör. LÄS MER

 3. 3. Konstverk inspirerar mer än tusen ord : En studie om användningsområden för konstverk i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marjo Leskinen Elian; [2012]
  Nyckelord :konstverk; svenskämnet; språkutveckling; inspiration; det vidgade textbegreppet; bilder;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av konstverk inom svenskämnet. Syftet är även att ta reda på hur man kan använda konstverk i svenskundervisningen samt om man kan använda konst som redskap för att utveckla språket. LÄS MER