Sökning: "att skriva om en händelse"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden att skriva om en händelse.

 1. 1. Jag ville tillrättavisa, inte mötas : En essä om svåra och problematiska möten med vårdnadshavare i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tonnie Nilsson; Jenny Pierson; [2020]
  Nyckelord :Violations; Threats; Equal treatment; Preschool; Ethics of Proximity; Phenomenology; Hermeneutics; Relationships; Grounds for Discrimination; Laws; Kränkningar; Hot; Likabehandling; Förskola; Närhetsetik; Fenomenologi; Hermeneutik; Relationer; Diskrimineringsgrunderna; Lagar;

  Sammanfattning : I denna essä som vi tillsammans har skrivit har vi först och främst utgått från kränkningar och hot i förskolan, kränkningar och hot som kommer från vårdnadshavare. Även hur vi i förskolan arbetar med likabehandling, och vad det kan få för konsekvenser av att utsätta någon för kränkningar och hot, genom exempelvis de lagar vi har att förhålla oss till i den svenska förskolan. LÄS MER

 2. 2. Hög läsbarhet eller inte? : En jämförande analys mellan boken Ondskan och dess lättlästa version

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frederik Denkvist; [2019]
  Nyckelord :Andraspråksläsare; läsbarhet; läsförståelse; lättläst;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att granska skillnaden i graden av läsbarhet mellan Ondskan och dess lättlästa version för att sedan utreda huruvida en text som klassas som lättläst har en hög läsbarhet utifrån ett andraspråksperspektiv. Undersökningen utgick från sex kvantitativa variabler och en kvalitativ granskning för att granska nivån av läsbarhet. LÄS MER

 3. 3. Avvikelserapportering leder till förbättringar för patientsäkerheten : En studie om vårdpersonalens erfarenheter av avvikelserapportering när det gäller venprovtagning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Pedersen; Elisabeth Enarsson; [2015]
  Nyckelord :avvikelserapportering; patientsäkerhet; venprovtagning; vårdpersonal;

  Sammanfattning : AbstraktSyftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av avvikelserapportering när det gäller venprovtagning inom primärvården.Bakgrund: Venprovtagning är ett vanligt och viktigt moment inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Överlevnadsanalys i tjänsteverksamhet : Tidspåverkan i överklagandeprocessen på Migrationsverket

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/StatistikTekniska högskolan

  Författare :Kristoffer Minya; [2014]
  Nyckelord :Survival analysis; Cox Proportional Hazard; Accelerated Failure Time model; Multi-state model; Prediction; Survival analysis; Cox Proportional Hazard; Accelerated Failure Time model; Multi-state model; Prediktion;

  Sammanfattning : Migrationsverket är en myndighet som prövar ansökningar från personer som vill söka skydd, ha medborgarskap, studera eller vill jobba i Sverige. Då det på senare tid varit en stor ökning i dessa ansökningar har tiden för vilket ett beslut tar ökat. LÄS MER

 5. 5. Rektorns ord : - en uppgift i praktisk kunskap

  L3-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola

  Författare :Olof Halldin; [2014]
  Nyckelord :Praktisk kunskap; Självreflektion; Skrivkramp; Kungliga biblioteket; Bibliotekarier; Militärtjänst; Lumpen; Hersby skola; Harry Järv; Bibliotekstjuven;

  Sammanfattning : Slutord Nå, Rektorns ord den gången i gymnasiet åstadkom att jag nästan tvångsmässigt ägnar mig åt ställningstaganden där jag väljer med baktanken att inte låta Rektorn få rätt när han menar att eftersom jag inte anpassar mig kommer jag att få ångra det i hela mitt liv. Han tycker jag var feg som smet från lektionerna. LÄS MER