Sökning: "att skriva på tyska"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden att skriva på tyska.

 1. 1. Ironi – ett vapen att framföra kritik : Allvarsam kritik levereras med humor i Miika Nousiainens roman Hallonbåtsflyktingen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Miriam Huovinen; [2017]
  Nyckelord :Ironi; kritik; humor; makt; Hallonbåtsflyktingen;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt vad ironi är och hur den uppstår i Hallonbåtsflyktingen, en roman utgiven på finska av Miika Nousiainen (2007) och översatt till svenska av Mårten Westö (2009). Jag har utgått från Linda Hutcheons och Katharina Barbes teorier om ironi i min analys. LÄS MER

 2. 2. Operasångaren och språket –
 översättning och originalspråk som verktyg för rollgestaltning och för att öppna operans världar för en ny publik publik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Frida Hagman; [2016-09-28]
  Nyckelord :Språk; operaöversättning; rolltolkning; instudering;

  Sammanfattning : De flesta operorna på repertoaren är skriva på andra språk än svenska. Tyska, franska och italienska är de vanliga originalspråken, och operasångare har ofta stor kunskap i, och erfarenhet av att sjunga på dessa språk. LÄS MER

 3. 3. Moderna språk som modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tatjana Bansemer; [2012]
  Nyckelord :moderna språk; tyska; Kultur; Tyska som modersmål; Språk; Tvåspråkighet; Bilingualism; Känslor; Moderna språk;

  Sammanfattning : Ämnet för mitt examensarbete är tvåspråkighet. Mitt fokus ligger på tysktalande barn som har levt en stor del av sitt liv med sin familj utanför ett tysktalande land, dvs. i Sverige eller som är födda i Sverige med tysktalande föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Klarnar Klarnas Företagskultur i Tyskland?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michail Helminen; Nariman Nikkhah; [2012]
  Nyckelord :Överföring av företagskultur; kulturell kunskap; ledarens roll; kunskapskonvertering; nationella kulturella skillnader;

  Sammanfattning : I takt med att allt fler företag växer och etablerar dotterbolag och kontor i andra länder ökar även behovet och intresset av hur internationella etableringar ska genomföras för att skapa ett optimalt resultat.  Ett av de områden som alltfler företag satsar på är att skapa en gemensam företagskultur som utgår ifrån tydliga och gemensamma värderingar och som underlättar att etablera globala normer och standard som i sin tur ska bana väg för önskade beteenden och attityder, styrmedel och processer inom hela företaget. LÄS MER

 5. 5. Att översätta könsneutralt : En empirisk undersökning med fokus på översättning till svenska och tyska på Europaparlamentet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Sarah Maria Melzer; [2011]
  Nyckelord :gender; gender neutral language; translation; terminology; European Parliament.; kön; könsneutralt språk; översättning; terminologi; Europaparlamentet;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks om, och i så fall hur, man översätter könsneutralt på Europaparlamentet. Man kan översätta könsneutralt genom att till exempel skriva han eller hon, använda passiv eller plural. LÄS MER