Sökning: "att sticka ut"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden att sticka ut.

 1. 1. ”Billigast är inte alltid bäst, vi kommer aldrig att vara billigast men strävar efter att vara bäst” : En studie om kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Apelkvist; Brin Ismail; [2019]
  Nyckelord :Customer loyalty; customer satisfaction; confidence; loyalty program; Kundlojalitet; kundnöjdhet; förtroende och lojalitetsprogram 3;

  Sammanfattning : I Sverige har banksektorn en avgörande inverkan i vårt vardagliga liv, då vi alla i stort sett är kopplade till en bank. Detta har bidragit till att banker har utsätts för ökad konkurrens, vilket sätter stor press på bankerna att sticka ut från övriga konkurrenter och erbjuda tjänster som gör kunden nöjd samt lojal mot sin bank. LÄS MER

 2. 2. "För signalen blir ju att Mozart är viktigare än du!" : En fenomenologisk forskningsstudie om några stråklärares användande av kreativitet i undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Viktoria Bro; [2019]
  Nyckelord :Own creation; creativity; phenomenology; music creation; interviews; Eget skapande; kreativitet; fenomenologi; musikskapande; intervjuer;

  Sammanfattning : In this study some string teachers have been interviewed on the topic of own creation and creativity. The purpose with the study was to examine some string teachers experiences in their own education on the topic of creative phases, but also how the teachers experience the students spirits in moments of own creation. LÄS MER

 3. 3. Strängnäs City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jim Andersson; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; Stadshall; Arkitektur;

  Sammanfattning : Strängnäs är en småstad inte helt lik vad som helst, man kan fortfarande se hur de historiska lagren påverkat och än idag påverkar stadens bebyggelse. Hur Domkyrkan, stadens allra tydligaste urbana artefakt bidragit till en våg av byggnader i det kanske självklara materialet tegel, men även i det minst lika vackra ”fattigmansteglet”, falu rödfärg. LÄS MER

 4. 4. Applying strategic design to stand out in the cargo bike market. : Development of a cargo bike for non-cargo bike people.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Mikkelsen; Moa Wernberg; [2019]
  Nyckelord :Electric bike; Cargo bike; Longtail; Product development; Product design; User centered design; Strategic design; Strategic branding.; Elcykel; Lastcykel; Longtail; Produktutveckling; Produktdesign; Användarcentrerad design; Strategisk design; Strategiskt varumärkesbyggande.;

  Sammanfattning : This report presents a master’s degree project in Integrated Product Design at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, on behalf of the company Rawbike. The purpose was tod evelop a design and construction proposal for a cargo bike from a strategic market perspective, that could broaden the audience of Rawbike to include more female users. LÄS MER

 5. 5. EMPLOYER BRANDING : En analys av idealbilden inom Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emil Stighäll; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding | An analysis on the ideal image of Employer Branding; Employer Branding; Employer Engagement; Arbetsgivarvarumärke; Employer Value Proposition; Diskursanalys.;

  Sammanfattning : I en allt mer konkurrenskraftig vardag måste dagens arbetsgivare lägga större fokus på̊ att sticka ut. Endel gör det genom innovativa produkter och samarbeten, andra genom en aggressiv marknadsföringsstrategi. Humankapitalet har därför blivit ett betydelsefullt konkurrensmedel där efterfrågan på rätt kompetens har ökat. LÄS MER