Sökning: "att vara eller icke vara analys"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden att vara eller icke vara analys.

 1. 1. En kvalitativ intervjustudie om kompetensutveckling : Linjechefers upplevelser av kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Avesta Akoi; Francisca Andersson Egana; [2020]
  Nyckelord :Competence; competence development; line managers; competence development activities; workplace learning; Kompetens; kompetensutveckling; linjechefer; kompetensutvecklingsaktiviteter; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka linjechefers upplevelser av kompetensutveckling i sin yrkesroll. Studien utfördes på en stor global organisation i ett av huvudkontoren i centrala Stockholm. Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer där en tematisk analys tillämpades som analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Får jag vara med? –En analys av hur mobbning gestaltas i två bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patricia Fagerlund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; bilderbok; skola; barnlitteratur; Elin Bisander; Carina Wilke; text och bild;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur mobbning gestaltas i två bilderböcker. Skolverket (2019) skriver att skolan ska se till att ingen människa blir utsatt för diskriminering, förtryck eller kränkande behandling och ett hjälpmedel läraren kan använda sig av i klassrummet för att förebygga mobbning är bilderboken (s.10). LÄS MER

 3. 3. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Rosie Johannesson; [2020]
  Nyckelord :älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Sammanfattning : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. LÄS MER

 4. 4. Staycation möter demografi - En kvantitativ studie om staycation och hur det kan fungera som ett uttryck av kulturellt kapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Filippa Neergaard; Moggi Hoff; [2020]
  Nyckelord :Staycation; semester; hållbar turism; demografiska variabler; kulturellt kapital; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: ​Tidigare forskning har påvisat att att den fysiska distansen mellan hemmet och semestern måste minskas. Staycation föreslås därför vara ett mer hållbart sätt att semestra på då det syftar till att semestra i närheten av sitt hem istället för långväga resor. LÄS MER

 5. 5. ”Men vänta lite, det var ju inte du som skulle välja, det var ju barnen som skulle välja” Pedagogers förståelse av begreppet delaktighet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Theodorsson; Alexandra Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Barns Delaktighet; Delaktighetsstege; Förskola; Pedagog; Relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbetes syfte är att undersöka hur barns delaktighet i förskolan möjliggörs. Fokus ligger på hur pedagoger beskriver vad delaktighet är samt hur de går tillväga för att möjliggöra delaktighet för de yngre barn som ännu inte kan eller väljer att uttrycka sig verbalt. LÄS MER