Sökning: "att vara en gammal kvinna"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden att vara en gammal kvinna.

 1. 1. Vilka motivationsfaktorer påverkar arbetsmotivation? : En kvantitativ studie om motivationsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Vallström; Sabina Holmström; [2019]
  Nyckelord :Motivationsfaktorer; arbetsmotivation; kön och ålder;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att, med en kvantitativ ansats, undersöka vilka inre och yttre motivationsfaktorer som påverkar arbetsmotivationensamt vilken av dessa faktorer som hade störst betydelse. Vidare var syftet att undersöka om det förelåg någon skillnad gällande arbetsmotivation beroende på individens ålder och kön. LÄS MER

 2. 2. Ständig hunger. Ett nytt sätt att visuellt gestalta Selma Lagerlöf på

  D-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Magnus Engström; [2009-01-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Jag har ju en stor begåvning, det är inte värt att krusa med, men min själ är just därföri en ständig hunger och den behöver allt det stränga arbetets spänning för att vara iro. Och om jag inte har arbete så behöver jag kärlek eller stor framgång.” – SelmaLagerlöf, 1903. LÄS MER

 3. 3. ”En gammal man ska vara trött och en vuxen kvinna ska vara snäll” : En intervjustudie om hur 7-åringar resonerar över män och kvinnor i olika livsfaser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Elin Melwinsson; [2007]
  Nyckelord :Normalitet; avvikelse; barns eget perspektiv; genus; livsfas;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod analysera barns reflektioner om normalitet och avvikelse. Dessa två begrepp belystes genom genus och en människas livsfaser. Studien baserades på 10 intervjuer med 7-åringar där samtalen med barnen utgick från ett antal bilder av män och kvinnor i olika faser i livet. LÄS MER

 4. 4. Vägen ur laviner : När pudersnö gör ont - om att leva med smärtan efter en lavin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Ulrika Sturén; [2006]
  Nyckelord :lavin; transceiver; snö;

  Sammanfattning : I och med utvecklingen av de breda skidorna har antalet offpiståkare ökat.För många är pudersnö den största frihetskänslan.Men de lätta flingorna bildar en enorm naturkraft som i värsta fall kan innebära döden.Och 17 år gammal snö styr fortfarande livet för en 56-årig kvinna i Varberg. LÄS MER

 5. 5. Analys av www.ltdalarna.se : underlag för vidareutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Viktoria Ryss; Helena Nises; [2005]
  Nyckelord :Webbplats. Besökare. 24-timmarswebben. Förändringsanalys; Målgruppsanalys; Konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Landstinget Dalarna har en webbplats som är tre år gammal och som nu ska vidareutvecklas till det bättre och anpassas efter de behov och önskemål som besökarna har på webbplatsen samt efter 24-timmarswebbens riktlinjer. Därför fick vi i uppdrag av landstinget att ta reda på vad besökarna har för krav på information och vad de anser om webbplatsen. LÄS MER