Sökning: "att vara sjuksköterskestudent"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden att vara sjuksköterskestudent.

 1. 1. Från student till legitimerad sjuksköterska : Nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sinit Garza; Lona Karim; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskestudent; nyutbildad sjuksköterska; arbetsrelaterad stress; hanteringsstrategier; övergång;

  Sammanfattning : Att börja arbeta som nyutbildad sjuksköterska innebär stora omställningar. Det sker ett rollskifte från att vara student till att inta rollen som legitimerad sjuksköterska. Detta medför ett ansvar som kan vara överväldigande för nyutbildade sjuksköterskor samt bidra till stress. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar som den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever under övergången från student till kliniskt yrkesverksam : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Antonia Nilsson; Louise Sjögren; [2019]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; transition; arbetsrelaterad stress; upplevelser; övergång; moralisk stress; social acceptans;

  Sammanfattning : Övergången från sjuksköterskestudent till yrkesverksam sjuksköterska har rapporterats som svår och risken för att bli sjukskriven till följd av utmattning är stor. Var tredje nyutexaminerad sjuksköterska känner sig inte förberedd för arbetslivet efter avklarad utbildning och flera sjuksköterskor väljer att lämna yrket. LÄS MER

 3. 3. Vietnamese nursing students' knowledge in Cardiopulmonary resuscitation (CPR) and perceptions of training in CPR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Kihlberg; Nadine Rosenkvist; [2019]
  Nyckelord :Cardiopulmonary resuscitation;  cardiac arrest;  education; nursing students; Hjärt- och lungräddning; hjärtstopp; utbildning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Background Cardiopulmonary resuscitation (CPR) increases significantly the chance of survival in cases of a cardiac arrest. The ability to respond quickly and effectively to a cardiac arrest rests on nurses being competent, prepared and up-to-date. LÄS MER

 4. 4. Ett känsligt ämne att prata om : Faktorer som påverkar sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters bemötande av hbtq-personer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elinor Ludvigsson; Julia Persson; [2019]
  Nyckelord :bemötande; HBTQ; sexualitet; sjuksköterska; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje människa har rätt att bli behandlade lika, oavsett sexuell läggning. HBTQ-personer känner ofta att de visar sig själva på ett mer blottande sätt när de är i kontakt med hälso- och sjukvården. Därför undviker de att söka hjälp för sina problem av rädsla för att bli diskriminerade. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :handledning; pedagogik; didaktik; klinisk undervisning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. LÄS MER