Sökning: "att vara tonåring i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden att vara tonåring i sverige.

 1. 1. När en tonåring förlorar en förälder i cancer – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Petri; Sandra Björk Ingolfsdóttir; [2020-08-06]
  Nyckelord :Cancer; tonåring; upplevelser; stöd; förälder; hälsokonsekvenser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sverige har en av den bästa cancervården i världen och allt fler överleversjukdomen. Trots det är det många människor och familjer som drabbas och över tusenminderåriga barn förlorar varje år en förälder till sviten av cancer. LÄS MER

 2. 2. Adolescents’ ability to make their own decisions regarding GRS in medical contexts. - An ethical normative argumentative analysis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fanny Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskning är att lyfta fram den etiska debatten om barn, mer specifikt ungdomar, med könsdysfori. I Sverige måste man vara 18 år för att få en genusöverföringskirurgi (GRS) och det blir problematiskt när ungdomar önskar en könsförändring snabbt på grund av det starka besväret med könsdysfori. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA TONÅRINGAR INSKRIVNA PÅ VÅRDAVDELNING EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Sandell; Annelie Westesson; [2019]
  Nyckelord :omvårdnad; sjuksköterska; tonåring; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tonåringars omvårdnadsbehov är på flera plan ett brett och utmanande arbete. Den inskrivna tiden kan för tonåringar påverkas på olika sätt genom individuell anpassning av vården. Upplevelsen av vården uppfattas olika av olika individer vilket gör kunskapen i detta än mer komplex. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar kring skolmåltiden hos en grupp elever i årskurs 7

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jonna Karvinen; [2018-08-10]
  Nyckelord :tonåring; skollunch; matkultur; matvanor; social struktur;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram HPvt 2018Handledare: Christina BergExaminator: Daniel Arvidsson.... LÄS MER

 5. 5. Tonåringars upplevelse av att leva med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Henrik Mårtensson; Johan Fasth; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har cirka 40 000 människor diabetes typ 1, varav cirka 8000 är barn. Det är en kronisk sjukdom som leder till omställningar i livet. Att vara tonåring kan vara en svår period i livet som präglas av ett identitetssökande. LÄS MER