Sökning: "attachment styles"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden attachment styles.

 1. 1. Finns det ett samband mellan självmedkänsla och anknytningsstilar hos ungdomar?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Charlotte Brenner; [2020-07-08]
  Nyckelord :Självmedkänsla; anknytningsstil; anknytning; ungdomar; könsskillnader; Self-compassion; attachment styles; attachment; adolescents; gender differences;

  Sammanfattning : Självmedkänsla respektive anknytningsstil och sambandet däremellan, samt om anknytningsstil kunde predicera självmedkänsla, undersöktes hos (n=272) ungdomar (15-20 år). Självmedkänsla skattades via formuläret Self-Compassion Scale, anknytningsstil via Relationship Questionnaire. LÄS MER

 2. 2. Att jämföra anknytningsstilar- med ett kvantitativt självskattningsformulär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cecilia Sjöberg Svensson; Sophie Söderberg; [2020]
  Nyckelord :adult attachment; attachment figures; attachment patterns; attachment theory; RAAS; relationships; self-assessment; social work; survey; systems theory; questionnaire; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine if there is a co-variation between attachment styles towards a parental figure and towards a partner. To investigate this, we used a quantitative self-assessment questionnaire, the Revised Adult Attachment Scale (RAAS) (1996). LÄS MER

 3. 3. Impact of human caregiving style on the dog-human bond

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Fahlgren; [2019]
  Nyckelord :Anthrozoology; ; attachment style; caregiving style; ; dog behaviour; ;

  Sammanfattning : Research about attachment behaviours of dogs as a response to human caregiving behaviour as well as the owner’s view of the relationship, is of relevance for the welfare of the dog and the owner. Dogs have been obser-ved showing similar attachment behaviours toward humans as seen in child-ren toward a parent. LÄS MER

 4. 4. Anknytningsstil hos ledare och medarbetare och dess betydelse för upplevelser av arbete, arbetssituation och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Margaretha Forss; [2019]
  Nyckelord :attachment; attachment behaviour; adult attachment; leadership; job satisfaction; burn out; mental health; stress regulation; anknytning; anknytningsbeteende; vuxenanknytning; ledarskap; arbetstillfredsställelse; utbrändhet; psykisk hälsa; stressreglering;

  Sammanfattning : Inledning: Anknytningssystemet har en beprövad inverkan på hur vi söker stöd i pressade situationer och kan reglera stress. Studien syftar till att belysa anknytningens betydelse för ledar-och medarbetarskap och upplevelser av arbete och hälsa.  Frågeställningar: 1. LÄS MER

 5. 5. Effekten av omvårdnadsstil på hundars separation och återföreningsbeteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Melanie Bava; Sarah Westin; [2019]
  Nyckelord :djurvälfärd; hundvälfärd; separation och återföreningsbeteende; antrozoologi; anknytningseori;

  Sammanfattning : Målet med denna kandidatuppsats är att studera om det framkommer någon effekt av olika omvårdnadsstilar på hundars anknytning till människor. Detta är en kandidatabete som är baserat på en del av en större studie, som är tagen från praktiskt insamlade data. LÄS MER