Sökning: "attachment theory"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade orden attachment theory.

 1. 1. En bild av döden : En innehållsanalys av hur barns sorg speglas i biderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Madeleine Carlsson Outila; [2019]
  Nyckelord :Sorg; död; bilderbok; norm; anknytningsteorin;

  Sammanfattning : How is death presented in picture books? Does it matter how the characters in picture books react to grief and death? This study analyses four picture books with the intention of establishing which norms and core values are consistently reflected. The aim is to determine whether the reactions of characters to grief and death in illustrated literature are consistent with previous research findings in this field about Children’s reactions to sorrow and death. LÄS MER

 2. 2. Takinfästningar mot KL-trä- eller stålregelstomme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mohamad Khodabakhsh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study includes the complementation of CLT- or steel joist frames with wooden joists. The wooden bars are meant to be a link, a waler between different types of wall frames and roof elements. This study has been conducted in collaboration with the company Lättelement AB. LÄS MER

 3. 3. Work, Social Enterprise and Mental Health Promotion : A psychology of religious analysis of work as a mental health promotion activity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Dirk Kehr; [2019]
  Nyckelord :social enterprise; work environment; health promotion; and disability;

  Sammanfattning : The intent of this paper is to investigate social enterprise, and the Swedish work environment regulations as expressed in the Organizational and social work environment provisions of the Swedish Work Environment Authority (AFS 2015:4) within the context of mental health promotion. This investigation will generate hypotheses regarding how social enterprises and the individuals working in these environments utilize work in creating mental health promotional activities. LÄS MER

 4. 4. The Platinum Boom in Rustenburg and the Bust of the Community : A case study of the Natural Resource Curse in South Africa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hedvig Lagercrantz; Shima Khabbaz; [2019]
  Nyckelord :Boomtown; platinum; mining; social disruption; place attachment; social impacts; Rustenburg; South Africa;

  Sammanfattning : The dependence on natural resources is not a new phenomenon and it has posed issues in undiversified economies. The social impact that the booming of the mining industry has on the local level is still an area in need of investigation. LÄS MER

 5. 5. Tillräckligt bra föräldraskap - En studie om hur socialarbetare beskriver ett tillräckligt bra föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Anknytningsteori; Barnavårdsärenden; Beskriva; Förälder; Föräldraförmåga; Socialt arbete; Tillräckligt bra föräldraskap; Attachment theory; Child protection cases; Describe; Good enough; Parenting; Parent; Parental ability; Social work;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barnavårdsärenden inom socialtjänsten beskriver ett tillräckligt bra föräldraskap. För att undersöka hur deltagarna i undersökningen beskriver ett tillräckligt bra föräldraskap så har ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER