Sökning: "attachment theory"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden attachment theory.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER

 3. 3. Det räcker inte att bara bo : En kvalitativ studie om barn på skyddat boende och insatserna de erbjuds

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maya Danielsson; Louise Wiker; [2020]
  Nyckelord :Children exposed to domestic violence; Sheltered housing; Domestic violence shelter; Services; Child and adolescent psychiatry; Social services; Barn som bevittnat våld; Skyddat boende; Insatser; BUP; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att uppleva våld mellan föräldrar är en av de värsta formerna av våld ett barn kan utsättas för, och det kan medföra trauman och hälsoproblem ända in i vuxenlivet. När kvinnan tar sig ur relationen och får en placering på skyddat boende får barnen ofta följa med. LÄS MER

 4. 4. Sovereign Immunity from Execution of Arbitral Awards : A Focus on Attaching and Executing Central Bank Assets and 2004 UNSCI

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aman Prasad; [2020]
  Nyckelord :Investment Treaty Arbitration ITA ; Sovereign immunity; Enforcement and Execution; Central Bank Assets; UNSCI 2004; International Court of Justice ICJ ;

  Sammanfattning : The past few decades have seen a veritable explosion of investment treaty and other arbitration claims brought against States. Many of these claims have been heard through ICSID arbitration. In comparison to other arbitration frameworks, the ICSID regime has its own self-contained rules for enforcement. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser och erfarenheter från ledare av föräldraskapsstödsprogrammet Trygghetscirkeln : En kvalitativ studie utförd i en medelstor kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Pernilla Jansson; [2020]
  Nyckelord :Circle of Security; COS-P; Intervention program; Leaders; evaluation; Trygghetscirkeln; COS-P; Interventionsprogram; Ledare; Utvärdering;

  Sammanfattning : Background: Circle of Security - Parenting (COS-P) is a parenting support program that´s has establish all over the world. COS-P is an intervention program that is based on the attachment theory and focuses on strengthening the connection between parent and child. LÄS MER