Sökning: "attentat"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet attentat.

 1. 1. Bör medlemskap i terroristorganisationer kriminaliseras? - En redogörelse för terroristmedlemmars föreningsfrihet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marianna Nasr; [2020]
  Nyckelord :Statsrätt; Konstitutionell rätt; Föreningsfrihet; Terroristorganisationer; Terroristmedlemmar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges terrorhotnivå ligger på en fortsatt förhöjd risk enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Terrorism och terroristorganisationer upplevs som ett hot mot samhället och den svenska regeringen vill motverka terrorismen genom att motverka terroristorganisationernas organisationsrätt. LÄS MER

 2. 2. "Då höll han fram sitt svärd." : En systemisk-funktionell grammatisk analys av gärningsmannens förekomst i materiella processer i svenska tidningar efter terrordåd i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Borg; [2019]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik; materiella processer; terrordåd; Trollhättan; Kronan; Stockholm; Drottninggatan; gärningsmannen; skolattack; lastbilsattack;

  Sammanfattning : Finns det skillnader mellan hur två olika attentat beskrivs i olika svenska tidningar? Om det finns en skillnad, går det att se skillnaden mellan attentaten eller mellan tidningarna, eller båda? Dessa frågor besvarar den här uppsatsen. Jag har med, hjälp av systemisk-funktionell grammatik, undersökt om det finns någon skillnad mellan hur en svensk kvällstidning (Aftonbladet) och en svensk morgontidning (Göteborgsposten) beskrivit gärningsmannens handlingar med avseende på materiella processer i artiklar publicerade dagarna efter två olika terrorattentat. LÄS MER

 3. 3. Ett terrorattentats påverkan på hotellaktörers krishantering : Före, under & efter ett attentat

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johanna Stockman Tell; Therese Hardegård; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Terrorist attacks have in recent years been showing a growing focus in causing damage on the tourism industry and the threat directed on hotels is now greater than ever. Crisis management strategies have become an important key in the hotel industry, the work to prepare and prevent for crises has therefore been a basic enforcement. LÄS MER

 4. 4. En alternativ flyktingstatusbedömning - En undersökning av flyktingstatusbedömningar i Sverige mot bakgrund av UNHCR:s riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lotten Berggren; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; migrationsrätt; asylrätt; statusförklaring; flyktingstatus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I och med införandet av den tillfälliga lagen har en asylsökandes skyddsstatus fått ökad betydelse. Exempelvis har flyktingar rätt till familjeåterförening medan alternativt skyddsbehövande som regel inte har det. LÄS MER

 5. 5. Ensamvargen och flocken. En kvalitativ textanalys av svensk dagspress rapportering från terrorattentaten i Nice och Oslo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Mouazzen; [2017]
  Nyckelord :Terrorattentat; kollektiv; individ; terrorist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att ta reda på hur media rapporterar kring terrorattentat beroende på om terroristen är muslim eller icke-muslim. Genom att använda sociologen Norbert Elias teori om Etablerade och outsiders har jag för avsikt att se huruvida media producerar och ökar skillnader mellan grupper genom sin rapportering. LÄS MER