Sökning: "attentatet mot Norrskensflamman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden attentatet mot Norrskensflamman.

  1. 1. Extrem antikommunism eller terroristangrepp : En undersökning av attentatet mot Norrskensflamman 1940

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Joakim Jakobsson; [2016]
    Nyckelord :Social Behaviour Law; Samhälls-; beteendevetenskap; juridik; Terrorism; attentat; Norrskensflamman; attentatet mot Norrskensflamman;

    Sammanfattning : This qualitative study examines the usage of the term terrorism applied to the assault on the communistic daily paper, Norrskensflamman in the 40s. In short, the assault on Norrskensflamman, has been covered in various papers and stories. LÄS MER