Sökning: "attention deficit hyperactivity disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden attention deficit hyperactivity disorder.

 1. 1. Vad är ADHD, i själva verket? En intervjustudie om pedagogers bemötande av barn med oroande beteende

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Aram Karim; Calle Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has increased tremendously during the last decade. The diagnosis is therefore now, the most common childhood mental health disorder. With a very clear increase, the diagnosis has not only become a large part of the school, but also in the preschool. LÄS MER

 2. 2. Metylfenidat vid ADHD : Effekt och säkerhet vid långtidsbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Marie Andersen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: During the last 10 years, the number of children and adults diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has increased. One of the factors is the advancement made within this scientific field, that has created an increased knowledge about ADHD. Another factor is a greater awareness of the condition. LÄS MER

 3. 3. CAN WE REDUCE THE ONSET AND RECIDIVISM OF CRIME WITH NON-INVASIVE BRAIN STIMULATION? A SYSTEMATIC REVIEW OF THE EFFECTS OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON RESPONSE INHIBITION

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Teresa Vaos Solano; [2018]
  Nyckelord :anti-social behavior; crime; deviant behavior; executive functions; noninvasive brain stimulation; response inhibition; transcranial direct current stimulation;

  Sammanfattning : Deficits in executive functions, specifically in response inhibition (RI), have been reported in antisocial behavior, conduct disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), etc. Individuals with deficits in RI have a high probability to show non-adapted social behavior that can lead to crime. LÄS MER

 4. 4. Variations in Attention-deficit/hyperactivity disorder medication prescription rates during childhood depending on month of birth

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sofia Möller; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Previous studies have reported that there is a seasonal variation in the prevalence of Attention- deficit/hyperactivity disorder (ADHD) diagnosis and medication in among other North America and Europe. The reason for this has suggested being relative immaturity. LÄS MER

 5. 5. Inte bara barn : En kvalitativ självbiografistudie om vuxna personers upplevelser av att leva med ADHD

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emil Brorsson; Camilla Takvam; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Lidande; Livsvärld; Självbiografi; Vuxna; Mening och sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Genom åren har ADHD varit huvudsakligen förknippat med barn. Det är först på senare år som ADHD har blivit en erkänd funktionsnedsättning även hos vuxna. LÄS MER