Sökning: "attitude and purchase intention"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden attitude and purchase intention.

 1. 1. Sustainable Food Consumption in Germany

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hui Liu; Katerina Eichhorn; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Food Consumption; Theory of Planned Behavior; TPB; Attitude; Intention; Structural Equation Model; SEM; Germany; Social Sciences;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this paper is to study what influences consumers’ intention to buy sustainable food products in Germany by applying an extended model of the theory of planned behavior (TPB). Methodology – A questionnaire was developed based on previous research and the answers from a focus group. LÄS MER

 2. 2. Analysing the Consumption Motives of Plant-Based Food Alternatives: The underlying Benefit of Virtue Signalling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anika Albrecht; Svenja Lena Mauch; [2021]
  Nyckelord :vegan consumption; consumer behaviour; consumption motives; theory of planned behaviour; virtue signalling; vegan food alternatives; purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose of this study is to examine the underlying motivations of consumers’ intentions to purchase vegan food alternatives. In doing so, the thesis specifically focuses on studying virtue signalling as an additional benefit to environmental protection, animal welfare, and personal health that motivates consumers to choose plant-based food alternatives. LÄS MER

 3. 3. Grön Köpintention under en Kris : En kvantitativ undersökning om konsumenter bosatta i Sverige under pågående Covid-19 kris

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Facca; Linn Persson; Madeleine Rosendahl; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Green purchase intention; Theory of reasoned action; Theory of planned behavior; sociodemography; Kris; Grön Köpintention; Theory of reasoned action; Theory of planned behavior; Sociodemografi;

  Sammanfattning : Frågeställning: I vilken utsträckning finns det samband mellan konsumenter bosatta i Sverige och deras Gröna Köpintention under en pågående kris? Syfte: Syftet med studien är att undersöka konsumenter bosatta i Sverige och deras Gröna Köpintention gentemot livsmedel under en pågående kris. Detta för att klargöra och analysera, samt ge en ökad förståelse kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Generation Y’s attitude towards femvertising in cosmetics: women empowerment or purplewashing? : A mono-method qualitative study

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Margot Descouens; Valentine Gerbault; [2021]
  Nyckelord :femvertising; social brand activism; purplewashing; Generation Y; social media; Instagram; cosmetics industry;

  Sammanfattning : In recent years, femvertising has become a new issue of interest for companies, specifically in areas targeting women. Indeed, some companies in the cosmetics industry, such as Dove - a pioneer in the field - have been addressing the representation of women in advertising by tackling issues of equality, inclusiveness, and self-acceptance. LÄS MER

 5. 5. Är KRAV ett krav närkonsumenter väljer livsmedel? : En kvantitativ studie om konsumentersköpintention till KRAV-märkta livsmedel

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Lannhard; Linn Larsson; [2021]
  Nyckelord :Köpintention; Gröna märkningar; Attityd; Subjektiv norm; Upplevdbeteendekontroll; Miljöhänsyn; Miljökunskap; Upplevd konsumenteffektivitet; Skepsis; Pris; Kvalitet; Varumärke.;

  Sammanfattning : Intresset för miljöfrågor, grön marknadsföring och gröna märkningar på livsmedel har ökat de senaste åren. Under året 2020 ökade den totala försäljningen av livsmedel i Sverige, men ekologiska livsmedel och KRAV-märkta livsmedel minskade i försäljning, trots den ökade efterfrågan på hållbara produkter generellt. LÄS MER