Sökning: "attitude"

Visar resultat 11 - 15 av 5267 uppsatser innehållade ordet attitude.

 1. 11. Is Sharing Caring? : A Quantitative Study of Consumers Intention to Write Online Product Reviews.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Philip Warntoft; Simon Huléen; Vincent Lind; [2019]
  Nyckelord :eWOM; online reviews; antecedents; behavioral intention; personal motives; economic incentives; venting; attitude; social motives; subjective norm; helping others; concern for others; a sense of community;

  Sammanfattning : Background: Electronic Word of Mouth (eWOM) is something that lately has gained increasing relevance and importance when it comes to consumers purchase decisions. Online reviews are considered to be the most important and reliable form of eWOM and it refers to when consumers communicate with other consumers online regarding their previous shopping experiences. LÄS MER

 2. 12. Muslimsk feminism - två perspektiv : En kvalitativ textanalys om hur två muslimska feministiska teologer förhåller sig till den islamiska traditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Religion; islam; feminism; textanalys; islamisk tradition;

  Sammanfattning : This study examines two Muslim feminist theologians and their approach to the Islamic tradition and the religious sources. The purpose of the study is to examine their presentation and interpretation of the sources from a feminist perspective and to compare their arguments. LÄS MER

 3. 13. Bildskapande och konstmöten i förskolan. : En kvalitativ studie av fem förskollärares inställning och roll till bildskapande och konstmöten, och dess plats i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Linda Kahn Zeidan; [2019]
  Nyckelord :aesthetic learning process; artmeetings; imagery; preschool teacher; bildskapande; estetisk lärprocess; förskollärare; konstmöten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några förskollärares inställningar till barns bildaktiviteter och konstmöten i förskolan,och söka samband till hur ämnet enligt dem tar plats i verksamheten.Genom studien söks också inblick i deras egen syn på vald roll när bildaktiviteter utförs och konstmöten skapas i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 4. 14. Attitudes towards External Knowledge Sourcing & Knowledge-Oriented Leadership

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Aaron Orman; Marko Tukic; [2019]
  Nyckelord :knowledge management; external knowledge sourcing; knowledge-oriented leadership; open innovation; absorptive capacity; globalization; technology; leadership;

  Sammanfattning : External knowledge sourcing is not only an integral practice within knowledge management, its successful facilitation through leadership has a pressing importance for companies in order to stay innovative and thus competitive in an economic environment, shaped by the dominant and continuous influence of globalization and the increasingly fast pace of technological innovation. Hereby, only limited research has been conducted in the relation between knowledge-oriented leadership, knowledge management, and innovation. LÄS MER

 5. 15. Robust attitude control of a spacecraft with flexible dynamics

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Francesco Giuliano; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The employment of Electrical Propulsion, to reduce the cost of satellites, has also increasedthe use of large solar arrays. Such solar panels are associated with low-frequency resonantmodes, and to ensure fine pointing of the satellite, the attitude control should not excitethese modes. LÄS MER