Sökning: "attitudes in change management"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden attitudes in change management.

 1. 1. The Experience of Environmental Documentary Films. A qualitative study examining millennials values, mindsets and experiences.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Bäckman; Annemari Nieminen; [2021]
  Nyckelord :sustainability; global challenges; climate change; environment; CCI’s; culture and creative industries; documentary films; values; reinforcing values; sustainability mindset; experiences; transformative experiences; the experience economy; cultural products; value-in-use; value creation; flow; the experience realms; millennials; learning; feelings; emotions; Seaspiracy; Cowspiracy; David Attenborough; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate millennials' experience of environmental documentary films and the experiences relation to the millennials values and mindsets connected to sustainability. The environmental documentary films are considered as cultural products, thus contributing and positioning itself within the field of culture and creative industries and service management. LÄS MER

 2. 2. Parkering på väg mot det hållbara samhället

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Karlberg; [2021]
  Nyckelord :hållbarhet; markanvändning; parkering;

  Sammanfattning : Dagens stadskärnor är formade efter bilen som tar i anspråk betydande arealer tätortsmark, där parkering är vad som undersöks i denna studie. En genomsnittsbil står parkerad 97 % av sin tid, och då på olika parkeringsplatser. Detta leder till att vi idag har mer parkeringsyta än vad vi har bostadsyta i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Organizational AI Readiness : Evaluating Employee Attitudes and Management Responses

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Lina Ek; Sanna Ström; [2021]
  Nyckelord :AI; AI readiness; change attitudes; change management; emotional attitudes; employee attitudes; Industry 4.0; rational attitudes;

  Sammanfattning : Background - As a result of the latest advances in artificial intelligence (AI), the world ofbusiness is facing a major transformation where basic organizational principlesare redefined initiating a new era. It is predicted that AI in the coming decadeswill make a significant imprint and organizations aiming to stay at the forefrontcannot afford not to change. LÄS MER

 4. 4. Riskobservationer hos Peab Sverige AB : En studie om riskobservationers effekter och de anställdas inställning till säkerhetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :Riskobservationer; förebyggande arbetsmiljöarbete; säkerhetskultur;

  Sammanfattning : Byggbranschen är hårt drabbad av arbetsplatsolyckor och vill uppnå en nollvision gällande detta. Alla ska kunna komma hem tryggt och säkert efter en arbetsdag. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett verktyg som används för att skapa en bättre arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Gör vi allt vi kan eller allt vi vill? : En undersökning om inställning till sortering och minskning av hushållsavfall inom enfamiljshushåll i Örnsköldsviks kommun.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Jenny Lindström; [2021]
  Nyckelord :källsortering; household waste management; recycling behaviour; waste minimisation ;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the main reasons for and obstacles to single family households sorting household waste. Focusing on a population between ages 35 and 45 and 65+, it also examines motivating factors, reasons, and obstacles to reduce total household waste. LÄS MER