Sökning: "attitudes of students"

Visar resultat 1 - 5 av 974 uppsatser innehållade orden attitudes of students.

 1. 1. AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2019-02-14]
  Nyckelord :Utbildningsskiljelinje; Auktoritärt; Liberalt; Arbetsmarknadsposition; Utbildning; Värderingar; Främlingsfientlighet; Educational cleavage; Authoritarian: Libertarian; Labour market positions; Education; Values; Xenophobia;

  Sammanfattning : The emergence of a new value-based societal cleavage has changed the political mobilizationpatterns in Europe and correlates with attitudes to immigrants, cultural diversity and Europeanintegration. Previous research has demonstrated that education is the single most importantfactor to understand different positions within this cleavage, although there is a lack of unityin the understanding of the importance of the influence of education. LÄS MER

 2. 2. No pain, no gain : En enkätstudie om spelrelaterade muskuloskeletala besvär och skadeförebyggande strategier i gitarrundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Marcus Hertz; [2019]
  Nyckelord :guitar; playing related musculoskeletal problems; injuries; injury prevention strategies; gitarr; spelrelaterade muskuloskeletala besvär; skador; skadeförebyggande strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förekomsten av spelrelaterade muskuloskeletala besvär hos gitarrlärare och elever samt typen av skador. Studien syftar också till att undersöka gitarrlärares attityder till, och tillämpning av, skadeförebyggande strategier. LÄS MER

 3. 3. Teaching English 5 to Swedish vocational students : student attitudes, motivation and adaptation of teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristoffer Keinvall; [2019]
  Nyckelord :Adaptation; attitudes; English; motivation; second language learning; vocationally oriented teaching; vocational programs;

  Sammanfattning : There has been research that suggests that an anti-studying culture is present in vocational programs in Sweden (Högberg 2009), and that teachers need to adapt their teaching to the students’ vocational interests in order to create an interest in learning (Lindahl 2015; Riley & Eriksson 2014; Smagorinsky et al. 2010). LÄS MER

 4. 4. Using Students’ Interests and Experiences in English Teaching : A Study of Teachers’ Approaches and Attitudes to the Choice of Content in English Language Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Emelie Jensen Strandberg; [2019]
  Nyckelord :English; experiences; interests; second language learning; primary school.;

  Sammanfattning : This study examines teachers’ approaches and attitudes towards their choice of content in English language teaching and learning. The study identifies if, and in what amount, teachers use students’ interests and experiences in English language learning. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar pedagogernas förhållningssätt och relationer barnens/ elevernas beteende och inlärning?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Srdjan Valka; [2019]
  Nyckelord :förhållningssätt; lärare; pedagogiska miljöer; relationell pedagogik relationellt perspektiv; skicklig lärare.;

  Sammanfattning : Abstrakt Valka, Srdjan (2019). Hur påverkar pedagogernas förhållningssätt och relationer barnens/ elevernas beteende och inlärning? (How do educators' attitudes and relationships affect children’s and students' behavior and learning?) Specialpedagogexamen, Institution för Skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö universitet. LÄS MER