Sökning: "attitudes"

Visar resultat 16 - 20 av 5711 uppsatser innehållade ordet attitudes.

 1. 16. No pain, no gain : En enkätstudie om spelrelaterade muskuloskeletala besvär och skadeförebyggande strategier i gitarrundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Marcus Hertz; [2019]
  Nyckelord :guitar; playing related musculoskeletal problems; injuries; injury prevention strategies; gitarr; spelrelaterade muskuloskeletala besvär; skador; skadeförebyggande strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förekomsten av spelrelaterade muskuloskeletala besvär hos gitarrlärare och elever samt typen av skador. Studien syftar också till att undersöka gitarrlärares attityder till, och tillämpning av, skadeförebyggande strategier. LÄS MER

 2. 17. Teaching English 5 to Swedish vocational students : student attitudes, motivation and adaptation of teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristoffer Keinvall; [2019]
  Nyckelord :Adaptation; attitudes; English; motivation; second language learning; vocationally oriented teaching; vocational programs;

  Sammanfattning : There has been research that suggests that an anti-studying culture is present in vocational programs in Sweden (Högberg 2009), and that teachers need to adapt their teaching to the students’ vocational interests in order to create an interest in learning (Lindahl 2015; Riley & Eriksson 2014; Smagorinsky et al. 2010). LÄS MER

 3. 18. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 4. 19. Hinnsvepning : Barnmorskors erfarenhet och attityd

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Kangefjärd; Elin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sweeping of membranes; midwife; experience; attitude; Hinnsvepning; barnmorska; erfarenhet; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hinnsvepning är en icke farmakologisk induktionsmetod som används i syfte att framkalla spontan förlossningsstart eller förbereda cervix för annan induktionsmetod. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) rekommenderar hinnsvepning i graviditetsvecka 41 för att minska överburenhet. LÄS MER

 5. 20. Är gräset grönare på andra sidan? : En litteraturstudie om svenska ungdomars attityder till cannabis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Tobias Hansson; Marko Kuula; [2019]
  Nyckelord :Cannabis; attityder; ungdom; normaliseringsteori.;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har 18 artiklar granskats och analyserats när det kommer till cannabisanvändning och ungdomars attityder till drogen i svensk kontext. Detta har gjorts i form av en litteraturstudie. LÄS MER