Sökning: "attitudes"

Visar resultat 21 - 25 av 4265 uppsatser innehållade ordet attitudes.

 1. 21. Sjuksköterskors attityder till och kunskap om smärta hos personer med demenssjukdom : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Besili; Lillemor Snygg; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Personcentrerad vård; Smärta; Smärtlindring; Teamarbete;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Personer med demenssjukdom är en växande patientgrupp som kommer att ställa höga krav på den framtida demensvården. Demens är ett tillstånd som försämrar de kognitiva funktionerna. Inom vården av personer med demenssjukdom är smärta ett vanligt och vanligtvis ett obehandlat symtom. LÄS MER

 2. 22. Frivårdsinspektörens tvådelade roll : En kvalitativ studie om att bemöta klienter utifrån ett professionellt alternativt privat förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Emma Boström; Amilia Danielsson; [2020]
  Nyckelord :probation service; probation officer; approach; values; attitudes; frivård; frivårdsinspektör; förhållningssätt; värderingar; attityder;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore probation officers approach professionally and privately to clients who are convicted or suspected of crime. We wanted to highlight the emotional strain that the professional role can create. LÄS MER

 3. 23. Hur personer med HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Sörman; Nike Westerberg; [2020]
  Nyckelord :HIV; AIDS; Healthcare personnel; Professional-Patient relations; Encounter; Patient experience; HIV; AIDS; Hälso- och sjukvårdspersonal; Vårdrelation; Bemötande; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en kronisk immunsjukdom. Idag lever cirka 40 miljoner av världens invånare med HIV. Dagens effektiva behandlingsmetoder innebär att människor med HIV kan vara helt symtomfria utan risk att föra smittan vidare. LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter med alkoholbruksyndrom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Johansson; Amanda Derborn; [2020]
  Nyckelord :alkoholbruksyndrom; erfarenheter; kvalitativ studie; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund 63,5 miljoner människor i världen lever med ett alkoholbruksyndrom, vilket medför risker för uppkomst av somatisk sjukdom såsom cancer, levercirros och hjärt- och kärlsjukdom. Alkoholbruksyndrom är en samhällsfråga då det orsakar ökade samhällskostnader och ökat sjukvårdsbehov. LÄS MER

 5. 25. Bemöta kvinnor med förlossningsrädsla : Kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter under förlossning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Salomonsson; Anna Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; midwives; respond; qualitative method; Barnmorskor; bemötande; erfarenhet; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige upplever 6–16% av alla kvinnor svår förlossningsrädsla. Orsaker till förlossningsrädsla kan vara rädsla att tappa kontroll, osäkerhet vad som kan ske, inte ha kontroll över sig själv och känslan att inte föda fram barnet säkert. LÄS MER