Sökning: "attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 3278 uppsatser innehållade ordet attityd.

 1. 1. Massmediers Gestaltning av Flyktingar : En Kvalitativ Textanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hugo Jansohn; [2021]
  Nyckelord :Flykting; massmedia; nyhetsrapportering; gestaltning; dagordning; attityd;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine selected parts of established Swedish media and discover different attitudes towards refugees and asylum-seekers. The question that I want to answer is how different attitudes towards refugees are represented and if external events can change media’s approach in a drastic way. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans attityd till eutanasi och läkarassisterat självmord : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andrea Saunes; Malin Stenmark; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Vissa sjukdomstillstånd är obotliga och kan leda till lidande. Sjuksköterskan har främsta patientkontakten även med de patienter som begär någon form av dödshjälp. LÄS MER

 3. 3. ”Man är ju svart i hela sitt liv.” Afrosvenska kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande före, under och efter förlossning. – En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nandi Zulu; [2021]
  Nyckelord :Afrosvensk; barnmorska; bemötande; eftervård; förlossningsvård; intervjustudie; mödrahälsovård; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afrosvenskar är en utsatt grupp inom alla samhällssektorer med en ökad risk för komplikationer under graviditet. Syfte: Att belysa afrosvenska kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande före, under och efter förlossning. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Attityder till läsning och läsfrämjande metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Fia Nord; Sandra Forsberg; [2021]
  Nyckelord :elev; läslust; skönlitteratur; studieovana hem;

  Sammanfattning : Svenska pojkars läslust har minskat över tid. Kunskapsöversiktens syfte är att granska och sammanställa aktuell forskning kring pojkar från studieovana hem och deras attityder till skönlitterär läsning, samt hur lärarens val av metodik kan främja läslust. LÄS MER

 5. 5. VIKTEN AV ATT UPPLEVA - Hur lokal upplevelse av torka påverkar vattenkonsumtionsbeteenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Malin Gillman; [2020-08-29]
  Nyckelord :”Construal level theory”; ”CLT”; ”Torka”; “Vattenkonsumtion”; “Upplevd torka”; ”Upplevt avstånd”; ”Psykologiskt avstånd”;

  Sammanfattning : ”Construal level theory”, CLT, is a multidisciplinary theory that builds upon the reasoning that perceived distance to events influence the level of abstraction one feels about the events. This, in turn, has the ability to affect people’s behaviour. LÄS MER