Sökning: "attityd"

Visar resultat 6 - 10 av 2309 uppsatser innehållade ordet attityd.

 1. 6. Engagera på social media. Vilka faktorer driver den svenska konsumenten till Customer Engagement på Instagram?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fred Berntson; Jesse Hannelius; Sebastian Van Dijkman; [2020]
  Nyckelord :Customer engagement; social media; CE; Instagram; Sweden; Market; Store Chain; Retailer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study is to examine what attributes that drive the Swedish consumer to CE in Instagram for Swedish chain stores. Methodology: The authors used a quantitative methodology and examined 121 Swedish retailers. LÄS MER

 2. 7. Körledarens arbetsglädje

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elias Aaron Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsglädje. Körpedagogik. Dirigering. Flow. Kommunikation. Hälsa.;

  Sammanfattning : Jag har som sångare fått arbeta med en mängd olika dirigenter. Det har väckt funderingar kring vad det är som gör att en viss musikalisk ledare lyckas med att entusiasmera, kommunicera med och nå fram till en grupp körsångare, och vad det är som brister när detta uteblir. LÄS MER

 3. 8. Gutamål : Ett kulturarv att vårda eller ett vardagsspråk att nyttja?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jorunn Alvengren; [2020]
  Nyckelord :gutamål; enkätundersökning; ljudinspelning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur det talade gutamålet låter i dag, det vill säga vilka särdrag som kvarstår samt om några av dem har försvunnit eller förändrats. Vidare har målet varit att undersöka huruvida gutamålets talare kodväxlar, och i vilka sammanhang de i så fall nyttjar gutamålet. LÄS MER

 4. 9. Vårdpersonals attityder till patienter med självskadebeteende med fokus på sjuksköterskans attityder : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Larsen; Sara Abdo; [2020]
  Nyckelord :Självskadebeteende; vårdpersonal; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många människor lider av psykisk ohälsa. Ett sätt att uttrycka och hantera känslor av psykiska ohälsa kan vara genom att skada sig själv. Självskadebeteende är ett underbegrepp till självdestruktivt beteende. Självskadebeteende klassificeras som ett icke-suicidalt självskade-syndrom. LÄS MER

 5. 10. Kooperativt lärande och elevers upplevelse av matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Tiderman; Anna-Clara Johannisson; [2020]
  Nyckelord :attityd; grundskolan; kooperativt lärande; lågstadiet; matematik; matematikängslan; motivation; upplevelse;

  Sammanfattning : Många svenska elever har en negativ inställning till matematikämnet och hur läraren väljer att undervisa kan påverka denna. Syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för vad forskning visar om kooperativt lärandes påverkan på lågstadieelevers upplevelse av matematik. LÄS MER