Sökning: "attityder åldrandet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden attityder åldrandet.

 1. 1. Diskriminering av personer över 65 år inom vård och omsorg : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Madelene Lindqvist; Barbara Mortlock; [2016]
  Nyckelord :Ageism; Geriatrik; Personcentrerad omvårdnad; Ålderism;

  Sammanfattning : Bakgrund Ålderdomen som fenomen är i samhället förenad med myter kring hur den äldre personen bör vara och bete sig. Ålderistiska attityder förekommer inom vård och omsorg vilket påverkar kvalitén på den omvårdnad som ges till äldre. LÄS MER

 2. 2. Attityder till sexualitet på vårdboenden för äldre

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Carita Grundström; Henrik Lind; [2011]
  Nyckelord :Attityder; sexualitet; vårdboende; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Åldrandet sker hos alla människor och upplevelsen av ålderdomen är individuell. Sexualitet hos äldre är ett område som det inte talas mycket om, ofta på grund av negativa attityder. Särskilt på vårdboenden är de äldre beroende av omgivningens attityder och förståelse för att kunna uttrycka sin sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Ser anhöriga tecken på gerotranscendens hos sin åldrande förälder?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Lena Hedlund; [2010]
  Nyckelord :gerotranscendence; nursing; aging; relatives; attitudes; gerotranscendens; omvårdnad; åldrande; anhöirga; attityder;

  Sammanfattning : Det finns flera teorier om hur äldre uppnår det goda åldrandet med hög livstillfredsställelse. Gerotranscendens är en av dessa. Syftet med denna studie var att undersöka om anhöriga ser tecken på gerotranscendens hos sin åldrande förälder och i så fall vilka tecken de ser. LÄS MER

 4. 4. En salutogen hållning till livet - resurser för ett gott åldrande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Viktoria Arnhed; Caroline Carlsson; [2009]
  Nyckelord :Gott åldrande; Inre och yttre resurser; Känsla av sammanhang; Salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Den äldre människans upplevelse av hälsa och livskvalitet påverkas av tillgängliga resurser samt förmågan att tillvarata dem. Omvårdnad utifrån ett salutogent perspektiv söker efter faktorer som skapar hälsa. Att betona den äldre människans resurser är av stor betydelse för ett gott åldrande. LÄS MER

 5. 5. Munvård till äldre : En enkätstudie till vårdpersonal på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Eva Daarstad; Ann-Christine Johansson; [2008]
  Nyckelord :Attityder; Munvård; Vårdpersonal; Äldre;

  Sammanfattning : Antalet äldre ökar i Sverige. Åldrandet medför ökad risk att drabbas av sjukdomar vilket kan påverka munhälsan negativt. Äldre med stort vård- och omsorgsbehov flyttar ofta till särskilt boende. Många av dem behöver hjälp med munhygienen. LÄS MER