Sökning: "attityder e-böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden attityder e-böcker.

 1. 1. ”Det är bättre att läsa ur en ”normal” bok” : en studie om attityder till eböckerbland gymnasieelever på Åland

  Master-uppsats,

  Författare :Matilda Nordberg; [2020]
  Nyckelord :e-böcker; läsning; unga vuxna; attityder; materialitet;

  Sammanfattning : The younger generation is reportedly not reading anymore and the older generation is concerned. What can be done to make today's youth read more and can libraries be a part of projects which promote reading amongst young people? Some researchers suggest that the digital natives would perhaps be more interested in reading if they were able to read from a screen. LÄS MER

 2. 2. Boken eller e-boken, det är frågan – en litteraturstudie om böckers och e-böckers inverkan på elevers läsande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Karlsson; [2018]
  Nyckelord :e-book; regular book traditional book; reading development; word knowledge; e-bok; vanlig bok traditionell bok; läsutveckling; ordkunskap; läsförståelse;

  Sammanfattning : The aim of this literature review is to investigate what previous research indicates about how students’ reading development is influenced when reading ordinary books or e-books, but also how their attitudes towards reading are influenced. I will also use Henk Linskens’s (2018) work Henke och Bokstäverna som Hoppar to exemplify my perspective on the results from the research. LÄS MER

 3. 3. E-böcker i klassrummet : En kvalitativ studie av mellanstadieelevers attityder till användningen av e-böcker i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Cecilia Frangén; [2017]
  Nyckelord :e-böcker; inläsningstjänst; attityder; redskap för lärande; digital högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka mellanstadieelevers attityder till elektroniska böcker i undervisningen. Detta gjordes genom fokusgruppsintervjuer i en femteklass där eleverna dagligen läste e-böcker via inläsningstjänst. LÄS MER

 4. 4. ”DET FINNS INGET ROMANTISKT MED EN PDF” En kvalitativ studie av svenska studenters attityder och inställningar till kurslitteratur i e-boksformat.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elina Hellmark; Cecilia Jonsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :e-bok; studenter; kurslitteratur; inställning; attityd; socialisation; meningsskapande; kognitiva processer; affektiva processer;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet. LÄS MER

 5. 5. Materialitet och läsinteraktion : En undersökning kring ungdomars attityd till ett e-bokformat kontra tryckt bok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ylva Albertsson; Erika Grönkvist; [2016]
  Nyckelord :materialitet; e-böcker; tryckta böcker; skönlitteratur; läsinteraktioner; läsvanor; attityder;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the importance of materiality for the interaction of reading among teenagers, age 15-16. The purpose is also to study if the attitude to the form of e-book versus the printed book differs depending on how comfortable the teenagers are with the activity of reading. LÄS MER