Sökning: "attityder internet"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden attityder internet.

 1. 1. Äldre och internet : Hur kan strömningstjänsterna designas för att göras mer tillgängliga för äldre?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Philip Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Graphic Design; Seniors; Streaming services; Tech; UX.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utforska äldres relation till strömningstjänster och designens inverkan på deras användande. Mot en bakgrund av nya lagar gällande offentlig tillgänglighetsanpassning intresserar sig uppsatsen för hur tillgänglighetsanpassningen ser ut i strömningstjänster. LÄS MER

 2. 2. Fuskets digitala gråzon - En intervjustudie med fyra högskolestudenter om utmaningar i distansutbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Karsten Ihd; Andreas Nedin; [2021]
  Nyckelord :Gråzon; neutralisering; intrycksstyrning; fusk; Covid-19; högre studier; learning management systems; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bidra till kunskaper om fusk i högre studier och identifiera utmaningar med distansutbildning. Vilka utmaningar kan det finnas för universitet och för studenter och hur hanteras gränsdragningen mellan lärande, tillåtna hjälpmedel och fusk? Fyra intervjuer gjordes med fyra studenter inom två olika fakulteter på Lunds universitet. LÄS MER

 3. 3. Hur utvecklar man datalogiskt tänkande? : Villkor för en rolig och enkel introduktion till programmering (år 7-9)

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Erik Nelsson; [2021]
  Nyckelord :Datalogiskt tänkande; blockprogrammering; kognitiv belastningsteori;

  Sammanfattning : Datorer finns överallt i det e-postmoderna samhället och hur man kan förmå dessa tanklösa maskiner att göra som man vill är en tillämpad form av datalogiskt tänkande. Skolsystem världen över försöker få ungdomar att utveckla förmågor som att programmera och använda internet på ett säkert sätt, men det finns i dagsläget mer politisk vilja än vetenskapligt kunnande gällande hur detta bäst genomförs. LÄS MER

 4. 4. "Get a better attitude!" : An analysis of media use and support/hesitancy attitudes towards the COVID-19 vaccine.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Gustavsson; Anton Rinaldo; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 vaccine; Crisis communication; Echo Chambers; Misinformation; Attitude;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between media use and support/hesitancy towards the COVID-19 vaccine. The purpose of this study is to analyze the relationship between social media and traditional media use and support/hesitancy attitudes towards the COVID-19 vaccine. LÄS MER

 5. 5. Vuxnas tveksamheter till vaccinationer : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Frisk; Frida Wallberg; [2021]
  Nyckelord :Föräldrar; tveksamheter till vaccin; kunskap; vaccinationsvägran; attityder;

  Sammanfattning : Background: Disease control can be attained via heard immunity when inoculations are offeredto the inhabitants of a society. While there is indisputable evidence for the positive effects thatinoculations bring, there is still a significant percentage of the society that regard inoculationswith suspicion. LÄS MER