Sökning: "attityder och värderingar till skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden attityder och värderingar till skolan.

 1. 1. Flerspråkiga elevers utveckling i matematik genom kommunikativ undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elsa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; kodväxling; kommunikation; matematik; transspråkande;

  Sammanfattning : Många elever i dagens samhälle är flerspråkiga och kommer till skolan med olika bakgrunder, vilket gör att många olika förväntningar och normer ska samspela. Det gör att lärare behöver kunskaper om hur undervisningen kan formas utefter detta. LÄS MER

 2. 2. Känslor och Matematik Ökad medvetenhet och en möjlighet att stärka elevers självbild

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christofer Saedén; [2019]
  Nyckelord :Arbetsminne; känslor; matematikoro; självbild; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Sædén, Christofer (2019). Känslor och matematik - Ökad medvetenhet och en möjlighet att stärka elevers självbild. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Gaining Consumer Insights : A study on consumers of the bedding industry for advertisement purpose for Hästens

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Friederike Leonore Stein; [2019]
  Nyckelord :Consumer Insights; Bedding Industry; Advertising;

  Sammanfattning : This study researches consumer attitudes, needs and preferences with a focus on the Swedish bed market. It is done on behalf of the advertising agency ‘Jung von Matt Stockholm’ for their client Hästens Beds, one of Sweden’s oldest bed manufactures. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskap och medborgerliga kompetenser - En kunskapsöversikt kring demokratiuppdraget och medborgerliga kompetenser i ämnet samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Civic education; Demokrati; Medborgerlig bildning; Medborgerliga kompetenser; Teaching methods; Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten utgick från två frågeställningar där den första undersökte hur skolan och ämnet samhällskunskap arbetar med demokratiuppdraget som nämns i läroplanen och hur den återspeglas i forskningen. Frågan utgår från skolans demokratiuppdrag och försöker definiera vad som efterfrågas hos en demokratisk medborgare. LÄS MER

 5. 5. Bild och formgivning, för vem? : Analys av rekryteringen till estetiska programmets inriktning bild och formgivning

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Annica Adsenius; [2018]
  Nyckelord :Estetiska programmet- Ojämn könsfördelning-Gymnasieval-Diskursanalys;

  Sammanfattning : Enligt skollag och läroplan ska skolan arbeta för jämställdhet och motverka traditionella könsroller. Ingen elev ska begränsas i sina val på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning. På estetiska programmets inriktning bild och formgivning har dock en särskiljande tendens avseende kön ökat under en längre period. LÄS MER