Sökning: "attityder till skånska"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden attityder till skånska.

 1. 1. ”Stöd innehållsskaparna på internet” - En studie om användarnas attityder kring Flattr Plus och kunskaper om intressebaserade annonser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Kevin Ngo; [2017]
  Nyckelord :Flattr Plus; innehållsskapare; attityder; annonser; annonsblockering; kunskaper; intressebaserade annonser; kakor;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar skånska internetanvändares attityder till webbtjänsten Flattr Plus samt deras kunskaper om intressebaserade annonser. I denna studie deltog folk i åldersgruppen 21-46+ år. LÄS MER

 2. 2. Biologisk mångfald i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emelie Lindau; [2015]
  Nyckelord :farmland biodiversity; farmers; nature conservation; survey; likert scale; attitudes; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The agricultural landscape is one of the areas that are very rich in species as it consists of several different habitats. The majority of these species are now highly endangered due to habitat loss. This due to an intensification and homogenization of Sweden’s main cultivated areas, including Skånes flat country regions. LÄS MER

 3. 3. Konkurrenskraftiga kollektiva kommunikationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lydia Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : With less than 15 000 inhabitants, Åstorp is a small municipality in the north west of Skåne. In the county there are two train stations and twenty-three bus stops. Despite the good opportunities for public transport, the municipality has high emissions of greenhouse gases from passenger transports if compared with other municipalities in Skåne. LÄS MER

 4. 4. ”Blattesvenska är ett ungdomsspråk, inte en dialekt” : En studie av högstadieelevers attityder till tre svenska varieteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Kristina Önder; [2013]
  Nyckelord :Dialekt; attityd; norrländska; skånska; svenska på mångspråkig grund;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka attityder hos högstadieelever till varieteterna skånska, norrländska och svenska på mångspråkig grund. Ett annat syfte är att ta reda på om dessa ungdomar anser svenska på mångspråkig grund vara en dialekt, och om svaren varierar utifrån kön och första- och andraspråkstalare. LÄS MER

 5. 5. En undersökning om ungdomars attityder till Cannabis - kan Tullverkets och Polismyndighetens ökning av antalet Cannabisbeslag kopplas till en attitydförändring mot narkotika bland ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Jenny Nilsson; [2011]
  Nyckelord :droger; spice; cannabis; attityder; ungdomar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks attityder och attitydförändringar till narkotika i allmänhet och Cannabis/Syntetisk Cannabis i synnerhet hos tre skånska gymnasieskolor.... LÄS MER