Sökning: "attraction"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet attraction.

 1. 1. MAKING SENSE OF DIGITAL TRANSFORMATION: How sensemaking is used to drive early stage change

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Brandin; Petra Larsson Ylipuranen; [2019-08-08]
  Nyckelord :Sensemaking; digital transformation; organizational change;

  Sammanfattning : This thesis investigates sensemaking in an IT company that undergo change in connection with digital transformation. The study focuses on the managerial perspective in the early stage of change where the main challenge often is to motivate and lead people. LÄS MER

 2. 2. Sommargågatan : Ett gemensamt vardagsrum att vistas i

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lydia Storkaas; Karolina Lind; [2019]
  Nyckelord :sommargågata; gågata; sociala värden; vistelsevärde; mänskliga möten; stadsutformning; Levande Stockholm;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar konceptet sommargågator i Stockholm som ett offentligt vardagsrum med möjlighet att främja social interaktion mellan människor och möjliggöra vardaglig aktivitet. Syftet med denna studie är att undersöka sociala vistelsevärden kopplade till sommargågator samt identifiera aktiviteter och funktioner som kan stärka sommargågatans attraktionskraft, så att det blir ett gemensamt vardagsrum som attraherar och lockar olika målgrupper. LÄS MER

 3. 3. Talent attraction in Swedish Gaming Industry : An exploratory study.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zigmunds Ancikevics; Nelly Chemutai Lagat; [2019]
  Nyckelord :gaming; start-ups; talent attraction; innovation; employer brand;

  Sammanfattning : Researchers and practitioners have both acknowledged the importance of attracting the right employees. The study aims to explore and analyze how Swedish gaming start-ups attract talent. LÄS MER

 4. 4. "Slutar de för att de är mogna så är det perfekt"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Ström; Emma Lassing; [2019]
  Nyckelord :avhopp; barnsyn; fritidshem; mellanstadiebarn; mognad; personal;

  Sammanfattning : I svenska fritidshem idag väljer majoriteten av de inskrivna barnen att sluta i åldrarna 10–12 år. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka förhållningssätt personal på fritidshem har till att barn i åldrarna 10–12 år slutar. Studien undersöker även vilka orsaker personalen ger till att detta sker. LÄS MER

 5. 5. Livet på Gotska Sandön : Ett långtidsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Johanna Starck; [2019]
  Nyckelord :Gotska Sandön; Osteology; Osteoarchaeology; archaeology; hunter-gatherers; seal hunting; Baltic sea.;

  Sammanfattning : Gotska Sandön is the Baltic ocean’s most isolated island, located approximately 40 kilometres north from the closest civilisation. Today the island serves as a national park and a tourist attraction. The remoteness has made the island a difficult place to reach both in the past and today. LÄS MER