Sökning: "attractiveness"

Visar resultat 1 - 5 av 711 uppsatser innehållade ordet attractiveness.

 1. 1. MONEYMAKER OR GLOBAL SAVER- Exploratory study on Sustainable Innovation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Benjamin Dawson Barker; Ziyue Ma; Zein Oubari; [2023]
  Nyckelord :Sustainable innovation; Regional context; Regulation; Brand value; Innovative capabilities; Attractiveness as an employer;

  Sammanfattning : In recent years, both academia and practice have shown an increased interest in sustainable innovation. This new area is examined in the context of large enterprises in our qualitative multiple case study. This thesis thus contributes to a better understanding of the concept as well as the underlying variables that drive sustainable innovation. LÄS MER

 2. 2. Sharing Knowledge is Sharing Power : A case study on inter-organizational knowledge transfer within a destination

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Pahlow Mariele; Cajsa Svensson; [2023]
  Nyckelord :Knowledge management KM ; Inter-organizational knowledge transfer; Destination management organization DMO ; Small and medium-sized enterprises SME s ; Destination development; Tourism stakeholders; Sustainable competitive advantage; Kalmar;

  Sammanfattning : The key to an organization's long-term success is a sustainable competitive advantage. In a global market characterized by fierce competition, organizations differentiate themselves no longer through their competitive position or technological or human resources but through knowledge. LÄS MER

 3. 3. PÅ REKORDTID – FRÅN STATIONSSAMHÄLLE TILL CENTRALORT Fallstudie Kil, bebyggelseutveckling 1960 - 1975

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Daniel Hedin; [2022-01-19]
  Nyckelord :Urbanity; attractiveness; municipality; cultural-historical value;

  Sammanfattning : This essay applies three societal changes past World War II as a foundation of changes of the built environment. The societal changes applied are; the municipality reforms, the transport revolution including the use of a private car, and the consumption transformation from small specialized shops to large self-service units. LÄS MER

 4. 4. Näringslivsutveckling med mål om tillväxt i kommuner : En kvalitativ studie av samverkan för attraktivitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Balder Ullmann; Hasth Filip; [2022]
  Nyckelord :tillväxt; näringslivsutveckling; attraktivitet; samverkan; place branding; citymarketing;

  Sammanfattning : Kommuner i Sverige har genom det kommunala självstyret möjlighet att själva styra över hur deska fördela sina resurser och definiera målsättningar. Kommunens uppgift att erbjuda godalevnadsförhållanden och tjänster till sina medborgare finansieras av skatteintäkter från arbetstagare som sysselsätts i offentlig verksamhet och näringsliv med produktion av varor och tjänster. LÄS MER

 5. 5. Trustworthy SDN Control Plane for Prioritized Path Recovery

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacopo Barcellesi; [2022]
  Nyckelord :Software Defined Networking SDN ; Path Recovery; End-hosts Connectivity; Connectivity Prioritization; Programming Protocol-independent Packet Processors P4 ; Phasor Measurement Unit PMU s;

  Sammanfattning : Software Defined Networking (SDN) has gained popularity and attractiveness in the past years’ thanks to its dynamic and programmable nature. The possibility to decouple the data plane and control plane allows for the implementation of Internet networks in an innovative way. LÄS MER