Sökning: "attraktion"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet attraktion.

 1. 1. Folkets Industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Söderlind; [2022]
  Nyckelord :Community Center; Biogasplant; Eskilstuna;

  Sammanfattning : The project and the idea of combining a community center with a biogasplant took shape in the first project of the year. In that group assignment we investigated a chosen area above Lista church in Eskilstuna from the perspective of FNs goal "water and sanity for all". LÄS MER

 2. 2. Evaluating an increased spill regime as a management tool to improve downstream passage of salmon smolt

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Mattias Hansson; [2022]
  Nyckelord :hydraulic modeling; hydroacoustic telemetry; time to event analysis; hydraulisk modellering; överlevnadsanalys; hydroakustisk telemetri;

  Sammanfattning : The anadromous Atlantic salmon (Salmo salar) is dependent on river connectivity to reach spawning and rearing habitats in rivers. Most rivers are today fragmented by artificial barriers such as hydroelectric powerplants (HEP) which impede this migratory movement. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarkommunikation på sociala medier - Hur utformning av arbetsannonser påverkar mottagares attityder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Olsson; Helena Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :employer branding; brand attitude; elaboration likelihood model; EmpAt-scale; organizational attractiveness; arbetsgivarvarumärke; varumärkesattityd; EmpAt-skalan; organisationsattraktivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag är det viktigare än någonsin att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera spetskompetens inom områden som IT och Tech. I takt med digitaliseringen har efterfrågan blivit större än utbudet för kompetenser inom dessa områden och arbetsgivarkommunikation har blivit ett allt mer aktuellt område inom fältet strategisk kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Vad önskar kvinnor och män hos en idealpartner? - En studie om betydelsen av personliga värderingar och intressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Düring; Miriam Perup; [2022]
  Nyckelord :attraction; interests; personal values; similarity; gender; attraktion; personliga värderingar; intressen; likhet; genus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen avsåg att undersöka 1) vilka egenskaper respondenterna rapporterade som viktiga hos en idealpartner, 2) om det fanns skillnader i till vilken grad kvinnor och män matchade en idealpartners egenskaper med sina egna egenskaper och 3) hur viktigt det var för kvinnor respektive män att deras idealpartner delade liknande egenskaper. 211 deltagare (154 kvinnor, 56 män, 1 genderqueer) deltog i en enkätstudie om hur egenskaper (2: personliga värderingar, intressen) spelar in i valet av en idealpartner. LÄS MER

 5. 5. "TO GET ALONG YOU HAVE TO GO ALONG" : - En studie om rekryteringsprocessen till och motivatorer inom kriminella organisationer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Haija Jameel; Aran Shwani; Dina Yosef; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; kriminella organisationer; kriminalitet; rekryteringsprocess; motivatorer;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur rekryteringsprocessen går till i kriminella organisationer samt vilka motivatorer som leder till att man stannar kvar i en sådan organisation. Studien är av kvalitativ karaktär och består av semi-strukturerade intervjuer med sju personer som identifierar sig som tidigare kriminella och tre personer som arbetar med kriminella. LÄS MER