Sökning: "attraktionskraft"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet attraktionskraft.

 1. 1. Den fysiska arbetsplatsens betydelse i en digital värld : En studie över kontorets förändrade betydelse till följd av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Hedman; Malin Björnram; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade arbetet har stora effekter på hur, när och var arbetet utförs från. Digitaliseringen innebär ökad flexibilitet för arbetsgivare såväl som arbetstagaren där digitala verktyg möjliggör nya arbetssätt och en förändrad arbetsmarknad. LÄS MER

 2. 2. Identifying Dimensions of Employer Attractiveness in Startups : The Case of Swedish Tech Startups

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Cristina Gadibadi; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employer attractiveness attributes; EmpAT Scale; startups; startups attractiveness; Swedish startups; arbetsgivarvarumärke; arbetsgivarens attraktionskraft; EmpAT Scale; startups; startups attraktivitet; Svenska startups;

  Sammanfattning : Human capital is recognized as the foundation of a firm's competitive advantage (Messenböck et al., 2015; Berthon et al., 2005). LÄS MER

 3. 3. Individens och organisationens utveckling samt legitimitet : En grundad teori om relationen mellan Försvarsmakten och ett svenskt säkerhetsföretag

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jan-Erik Szabo; [2020]
  Nyckelord :Privata säkerhetsföretag; privata militära säkerhetsföretag; retention; personalförsörjning; legitimitet; organisatorisk utveckling; arbetstillfredsställelse; organisatorisk anpassning;

  Sammanfattning : Fenomenet kring nyttjandet av privata säkerhetsföretag (PSF) har fått utstå kritik av forskare som förbisett dessa företags förtjänster till staters vapenmakt och dess utveckling. Istället har forskningen på området ofta kritiskt undersökt PSF och målat upp dem som giriga företag med en verksamhetsidé som gör stora vinster på krig och konflikter. LÄS MER

 4. 4. Tillväxtstrategier för en krympande kommun: En kvalitativ fallstudie över Simrishamns kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Andrea Milakovic; Oscar Stark; [2020]
  Nyckelord :tillväxtstrategier; befolkningsminskning; krympande städer; attraktivitet; regionförstoring;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att genom ett kvalitativt metodval se med hjälp av vilka metoder en svensk landsbygdskommun hanterar en kontinuerlig befolkningsminskning, som anses medföra en regional obalans. Detta har skett genom en litteraturstudie som innefattar olika perspektiv på ämnet och en fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Världens hållbaraste region?

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Moa Lindholm; [2020]
  Nyckelord :regional tillväxt; hållbarhet; governance; diskurs; governmentality; nyregionalism; policyanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka innebörderna av hållbarhet i den reg-ionala tillväxtpolitiken. Metoden som har använts är en diskursanalys som in-spirerats av Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”. LÄS MER