Sökning: "attraktiv besöksort"

Hittade 1 uppsats innehållade orden attraktiv besöksort.

  1. 1. De oupptäckta vägarna : En studie om mindre tätorters väg till framgång

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Lovina Lövqvist; Sandra Strömmen; Amanda Nylander; [2016]
    Nyckelord :Marknadsföringsstrategier; attraktiv besöksort; förlängd vistelse;

    Sammanfattning : Kristinehamn likt många andra mindre till medelstora turistdestination har idag kommit att ställas inför en del problematiska aspekter. Idag används olika typer av marknadsföringsstrategier som ska ligga till grund för att locka turisten till destinationen. Ändå tycks inte Kristinehamn vara turistens primära besöksmål. LÄS MER