Sökning: "attraktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade ordet attraktivitet.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassad planering och socio-spatialitet i den entreprenöriella staden : En fallstudie av södra Hyllie i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Martin Kral; Leo Tannerfalk; [2021]
  Nyckelord :environmental gentrification; environmental justice; klimatanpassad planering; Malmö; socio-spatial; södra Hyllie;

  Sammanfattning : De kraftiga skyfall som drabbat Malmö har fört klimatanpassad planering högre upp på agendan. Parallellt har nyliberala strömningar gjort städer mer entreprenöriella, där mycket fokus legat på stadsmarknadsföring i hopp om att stärka skatteunderlaget. Klimatanpassad planering har i sin tur integrerats i denna metod. LÄS MER

 3. 3. DEN GODA OCH DEN FULA: Spelarens uppfattning av relationen mellan spelkaraktärers moral och deras design

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Knut Hindersson; Andreas Gunnman; [2021]
  Nyckelord :Karaktärsdesign; spel; grafik; moral; ondska; attraktivitet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur karaktärsdesign används i spel och annan media för att väcka känslor i åskådaren. Studien fokuserar på vad som får en karaktär att upplevas som ond eller god. Fokus ligger även i hur attraktivitet påverkar hur karaktärens moral upplevs. LÄS MER

 4. 4. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Nyckelord :blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. LÄS MER

 5. 5. WALKABILITY I ESKILSTUNA -Att gå, vistas och transporteras till fots i kvarteret Vågskålen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ebba Laidna; Sanna Stadling; [2021]
  Nyckelord :Walkability; framkomlighet; säkerhet; trygghet; attraktivitet;

  Sammanfattning : Sedan modernismen alltmer tog fart på 1960-talet har bilens framkomlighet haft en högre prioritet i stadsplaneringen jämfört med de gående i våra samhällen. Sedan millennieskiftet har prioriteringen successivt förändrats och idag är det i svenska kommuner tydligt att fotgängare prioriteras allt högre än de tidigare gjort. LÄS MER