Sökning: "attraktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 512 uppsatser innehållade ordet attraktivitet.

 1. 1. Micromobilitet som ett verktyg för att skapa hållbara resvanor i Uppsala : Landsbygdsbornas förutsättningar för ett hållbart arbetspendlande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ronja Jungåker; [2024]
  Nyckelord :Micromobilitet; mobilitetshubbar; hållbarhet; arbetspendling; landsbygden;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka på vilket sätt micromobilitet som transportmedel kan bidra med ett komplement till arbetspendlares resvanor i Uppsala kommun, för att gå mot mer hållbara transportvanor. Studien ämnar sig till att undersöka arbetspendlares attityder för micromobilitet eftersom det är ett relativt nytt begrepp, samt vilka förutsättningar som krävs i den fysiska infrastrukturen för att underlätta för arbetspendlare att genomföra en förändring av deras transportvanor. LÄS MER

 2. 2. Attraktionens påverkan i rekryteringsprocessen : en kvantitativ studie om kognitiva fördomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Bujila; Sophia Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Cognitive biases; halo effect; attraction; first impression; recruitment; job suitability; Kognitiva fördomar; haloeffekten; attraktion; första intrycket; rekrytering; job suitability;

  Sammanfattning : The study was based on cognitive biases with the aim of investigating the extent to which the individual's physical appearance affects the hiring process, and whether individuals who are perceived as more attractive are ascribed more positive characteristics. The study was conducted with a quantitative method, where the data collection was done via an online survey with 62 respondents, the majority of whom had previous experience of decision- making in a recruitment context. LÄS MER

 3. 3. Flaggskeppsbyggnader som instrument i platsmarknadsföring : En fallstudie på Sara kulturhus i Skellefteå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Petra Jonsson; [2024]
  Nyckelord :Flaggskeppsbyggnad; platsmarknadsföring; marknadsstrategi; Skellefteå; Sara kulturhus;

  Sammanfattning : Flaggskeppsbyggnader är både en del av städers marknadsstrategier och en plats där stadens varumärke manifesteras i de praktiker byggnaden bjuder in till. Denna uppsats undersöker hur flaggskeppsbyggnader används som ett instrument i platsmarknadsföring genom en fallstudie på Sara kulturhus i Skellefteå. LÄS MER

 4. 4. Det sitter i värderingarna, eller? : En kvalitativ studie om värderingsstyrning inom IT-konsultbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Hellkvist Karlsson; Rebecca Whinberg; [2024]
  Nyckelord :Värderingsstyrning; Organisationskultur; IT-konsutbranschen;

  Sammanfattning : Dagens arbetsliv kännetecknas av kunskapsarbete inom organisationer där medlemmar sammanförs. Under 1980-talet innebar teknikens framsteg att nya former av styrning blev nödvändiga för att kontrollera ett svårövervakat arbete. Inslag av mjuk styrning genom värderingar och organisationskultur blev vanligare. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar och pygmalioneffekten i svensk skola En kvalitativ undersökning i hur lärare ser på förväntningar och pygmalioneffektgen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paul Roberts; [2023-07-03]
  Nyckelord :Förväntningar; pygmalioneffekten; kön; etnicitet; fysisk attraktivitet; elevprestationer;

  Sammanfattning : Förväntningar i skolan är ett viktigt ämne på grund av pygmalioneffekten som innebär att om någon förväntar sig ett visst utfall så finns det större chans att det utfallet således blir verklighet. För skolan innebär det att om en lärare har låga förväntningar på en elev finns det större chans att eleven presterar sämre. LÄS MER