Sökning: "attraktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet attraktivitet.

 1. 1. Att vara specialistsjuksköterska inom medicinsk vård : En digital studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lisa Petersson; Sara Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :competence; digital study; medical care; specialist nurse; professional role; kompetens; digital studie; medicinsk vård; specialistsjuksköterska; yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor har en central roll i upprätthållandet av en god och patientsäker vård. I nuläget tillvaratas inte specialistsjuksköterskans kompetens, vilket har minskat yrkets attraktivitet. LÄS MER

 2. 2. Viktiga funktioner och designfaktorer i resecentrum : Klimatanpassningar för subarktiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Matilda Anttila; [2021]
  Nyckelord :Travel center; subarctic climate; winter; sustainable transport; attractive urban spaces; Resecentrum; subarktiskt klimat; vinter; hållbara transporter; kollektiva resor; attraktiva stadsrum;

  Sammanfattning : I Sverige finns en enighet om att kollektivtrafiken måste utvecklas om målsättningar för klimat och attraktiva städer ska kunna nås. Trafiksystemets utformning har i sin helhet stor betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Resecentrumen håller på att få en allt viktigare roll i stora som små städer. LÄS MER

 3. 3. Platsmarknadsföring och den attraktiva platsen : En kritisk diskursanalys av Uppsala kommuns skildringar av Södra staden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Malva Anderson; [2021]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; platsmarknadsföring; representation; Uppsala;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur Uppsala kommun i plandokument skildrar människor som ska bo och verka i Södra staden i Uppsala. Kommunens beskrivningar liknas i studien vid platsmarknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Gröna fingrar och fötterna på jorden - en studie om att öka tryggheten på Kyrktorget i Partille, utifrån teorier om walkability och grön infrastruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Viktor Salfjord; Matea Veric; Hugo Welther; [2020-08-29]
  Nyckelord :Trygghet; offentliga rum; grön infrastruktur; walkability; Kyrktorget;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the relationships between degree of green infrastructure,walkability and perceived social safety in a given geographical location. Previous researchhas shown how the presence of green urban elements - in addition to functioning as stressreducers - can create well-being and socialization incentives in public places. LÄS MER

 5. 5. Attraktivitet på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie om hur attraktiva före detta revisorsassistenter är på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Mia Moberg; Hilda Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Revisorsassistent; revisionsbranschen; personalomsättning;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen har en förhållandevis hög personalomsättning, särskilt högt är det bland revisorsassistenter som arbetat tre till fem år i branschen. Det finns ett flertal studier som försöker svara på frågan kring orsaken till detta. LÄS MER