Sökning: "attribution"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet attribution.

 1. 1. Främling i mitt egna land : En kvalitativ studie om identitetsskapandet hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hedil Kazem; Cucovic Maida; [2021]
  Nyckelord :Attributiontheory; Belonging; Cultural identity; Ethnic identity; Globalization; Second generation immigrants; Andra generationens invandrare; Attributionsteorin; Etnisk identitet; Globalisering; Kulturell identitet; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Socialt arbete inkluderar ofta individer som på något sätt lever utanför det normativa samhället. Fall som berör perosner med utländsk bakgrund kan ofta missförstås eftersom den Eurocentriska ideologin inte alltid är rådande för alla. LÄS MER

 2. 2. Glöm Allt Du Lärt Dig Förut : En Religionpsykologisk studie om förändrade upplevda Gudsrelationer och det psykiska välmåendet bland före detta sektmedlemmar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Amos Rova; [2021]
  Nyckelord :Religion; sects; attribution theory; groups; thematic analysis; Social Psychology;

  Sammanfattning : The idea of sects has been something observed from a distance, which creates a mystery regarding what occurs in these selective religious groups. In today's media cults is often depicted as mystic groups, but is that a correct portrayal of cults, or is in fact misleading? The purpose of this thesis is to create an overview regarding the mental health by former sect members by the usage of Heider Fritz interpretation of attribution theory. LÄS MER

 3. 3. Coronapandemin och svenska public service : En kvantitativ innehållsanalys av hur Sveriges coronastrategi framställts i SVT och Svenska YLE.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emanuel Lehtonen; Nelly Björkqvist; [2021]
  Nyckelord :framing; public service; covid-19; krisjournalistik; Sverige;

  Sammanfattning : The corona crisis has dominated the news media during 2020. The covid-19 virus has swept across the world and taken many lives. Countries have taken different approaches to handling the outbreak, with Sweden being a special case. Almost no other countries in Europe have taken the same approach. LÄS MER

 4. 4. Development of audience design in adolescents' reference production

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Caroline Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Audience design; pragmatic development; referential communication; adolescence.; Mottagaranpassning; pragmatisk utveckling; referentiell kommunikation; ungdomar.;

  Sammanfattning : Compared to adults, children are less effective at designing their utterances to suit the informational needs of their audience. This listener-catering behaviour, known as audience design, has been hypothesized to rely on domain general cognitive mechanisms, such as working memory and cognitive flexibility. LÄS MER

 5. 5. What is concealed from the eye of the beholder : A technical analysis of Amor and Psyche

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Teresia Strömgren; [2020]
  Nyckelord :Technical Art History;

  Sammanfattning : The oil on canvas painting Amor and Psyche attributed to Flemish artist Denys Calvaert in 1568 has subdued UV, IR and X-ray analysis. The result of these multispectral analysis provided a point of departure from the concept of materiality for further reasoning regarding: attribution, provenience, art period, display and panting technique. LÄS MER