Sökning: "attribution"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade ordet attribution.

 1. 1. Nyhetsmedias framställning av brott: effekter på attribuering av ansvar och straff till förövare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ella Bryngelsson; Isabelle Löfqvist; [2024-02-07]
  Nyckelord :crime; news media; attribution; responsibility; sentencing; straff; brott. nyhetsmedia; attribuering; förövare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida nyhetsrapportering påverkar attribuering av ansvar till förövare samt om detta har ett samband med hur långt straff personer anser vara rimligt för ett brott. Detta testades genom en experimentell enkät, med priming och framing av nyhetsartiklar på 266 deltagare. LÄS MER

 2. 2. Främja eller hämma jämställdhet? : En kritisk diskursanalys om hur Aftonbladet rapporterar om manliga respektive kvinnliga offer för dödligt våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carolina Hansson; Vinona Bothe; [2024]
  Nyckelord :fatal domestic violence; critical discourse analysis; stigma; masculinity; femininity; gender; news media; dödligt våld i nära relation; kritisk diskursanalys; stigma; maskulinitet; femininitet; genus; nyhetsmedier;

  Sammanfattning : Med ett kritiskt diskursanalytiskt tankesätt ämnar denna uppsats att studera hur nyhetsmedier rapporterar om manliga offer respektive kvinnliga offer för dödligt våld i nära relation. Syftet med studien är att utreda om nyhetsmediet Aftonbladet i sin nyhetsrapportering bidrar till stigmatiseringen av kvinnliga och manliga offer för dödligt våld i nära relation. LÄS MER

 3. 3. Enhancement of a Power Line Information System by Combining BIM and LiDAR Data

  Master-uppsats, KTH/Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Författare :Daniel Wollberg; [2024]
  Nyckelord :GIS; BIM; FME; CloudCompare; GIS; BIM; FME; CloudCompare;

  Sammanfattning : With the great ongoing energy transition in Sweden, Svenska Kraftnät (SVK) sees a huge need for investment in the Swedish transmission network and supporting IT- systems.  SVK has a great amount of collected laser data over the electric power transmission network however this data does not contain any semantic attribution that can be analyzed on broader information systems. LÄS MER

 4. 4. International disputes and nation branding. Investigating Individual Attitudes, Attitude Changes, and Its Implications in the wake of the NATO dispute between Turkey and Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Eriksson; [2023-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the interplay between attitudes and nation branding in the context of the NATO dispute between Sweden and Turkey, along with its subsequent events. The study employs a mixed-method approach, combining a pre-study and content analysis, with a quantitative survey and qualitative interviews that illustrates the nuances of the attitudes measured. LÄS MER

 5. 5. GÖTEBORGS STADSSILUETT-Fallstudie Masthuggskajen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Andrea Bergvall; [2023-01-17]
  Nyckelord :Gothenburg; City skyline; National interest; Tall buildings; Landscape;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to analyse how the skyline of the city of Gothenburg changes due to the construction of the new mixed-use area called Masthuggskajen.Masthuggskajen is located in Gothenburg's old harbour at the southern bank of the river, near the historic city centre, an area of national interest for culture in Gothenburg. LÄS MER