Sökning: "auckland"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet auckland.

 1. 1. Vad i bagaget predicerar civilkuraget? : Individualism och samvetsgrannhet som potentiella prediktorer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ottilia Porselid; Malin Ernstson; [2020]
  Nyckelord :civil courage; prosocial behavior; courage; individualism; conscientiousness;

  Sammanfattning : När en individ står upp för vad som är moraliskt rätt och riktigt med risk för negativa sociala konsekvenser benämns det civilkurage. Få studier har ämnat ta reda på vad som föregår ett visat civilkurage. Syftet var att undersöka huruvida samvetsgrannhet och individualism korrelerade med civilkurage. LÄS MER

 2. 2. From A Global Review of Port Noise Management Initiatives to A Specific Port City’s Case Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Qianru Shi; Shiying Xu; [2019-07-02]
  Nyckelord :port noise; nitiative; port city;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Paleomagnetisk undersökning av vulkanen Rangitoto, Nya Zeeland, för att bestämma dess utbrottshistoria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Ingeborg Hjorth; [2019]
  Nyckelord :paleomagnetism; Aucklands vulkaniska fält; Rangitoto; naturlig remanent magnetisering; magnetisk inklination; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Rangitoto är en vulkanö som ligger nordost om Auckland, Nya Zeeland, och tillhör Aucklands vulkaniska fält (AVF) som består av ca 50 utdöda monogenetiska vulkaner. Eftersom Rangitoto har egenskaper som skiljer sig från de andra vulkanerna i området tror man att området genomgått en förändring och gått in i en ny fas. LÄS MER

 4. 4. Constraining the duration of eruptions of the Rangitoto volcano, New Zealand, using paleomagnetism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Linda Aulin; [2017]
  Nyckelord :Rangitoto; paleomagnetism; paleointensity experiments; Auckland volcanic field; thermal demagnetization; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The volcano Rangitoto belongs to the Auckland volcanic field and is situated north east of Auckland city, New Zealand. The volcanos of the Auckland volcanic field have previously thought to be of monogenetic origin, but recent studies indicate that Rangitoto has a long history of eruptions, which would suggest that the volcanic system may have entered a new phase. LÄS MER

 5. 5. The effectiveness of different heating systems in New Zealand households : A study of energy performance by IDA Indoor Climate and Energy

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Julia Flink; [2016]
  Nyckelord :Dwellings; Energy efficiency; Heating system; Powerco; New Zealand; Hus; Energieffektivitet; Värmesystem; Powerco; Nya Zeeland;

  Sammanfattning : The energy demand is a complex issue for householders in New Zealand, since a large number of dwellings were built before energy efficiency regulation came into force in 1979.To heat the average New Zealand home takes a lot of energy, and therefore many householders choose to limit their heating space. LÄS MER