Sökning: "audience"

Visar resultat 1 - 5 av 2523 uppsatser innehållade ordet audience.

 1. 1. Messages from the deep: A reception study of Denis Villeneuve's Dune

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sarah R. Kern; [2024-02-06]
  Nyckelord :Hegemony; Production Reception; Discourse; Dominant Negotiated Oppositional; Dune; Representation; Reception study; convergence culture; science fiction; participation culture; fandom;

  Sammanfattning : This essay uses Pierre Bourdieus habitus, symbolic capital, Social fields, Stuart Halls representation theory and Encoding/Decoding system, as well as Henry Jenkins concept of convergence culture and media convergence, to conduct a reception study of Denis Villeneuves 2021 adaption of the science fiction movie Dune. The material collected for the reception study is collected in the form of reviews and features from experts in cinema, juxtaposed against material collected from YouTube in the form of reviews, reaction videos and video essays from social groups sectioned around cinephiles and science fiction fandom. LÄS MER

 2. 2. Drag Slang in RuPaul’s Drag Race : Strategies and Success of the Japanese Translation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Ossi Artturi Väätäinen; [2024]
  Nyckelord :Drag queen; Slang translation; Audiovisual translation; English Japanese translation; Queer community;

  Sammanfattning : This paper presents a study on the translation of slang used by drag queens. The study aims to examine how the slang used by drag queens in RuPaul’s Drag Race season 12 is translated into Japanese. The translation strategies used are revealed and the faithfulness of the translation is discussed. LÄS MER

 3. 3. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER

 4. 4. Curatorial Intentions and Visitor Experience : Three case studies of publicly funded Konsthallar and how curatorial intentions affect the creation of social space

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnea Wästfelt; [2024]
  Nyckelord :Public Art Institutions; Visitor Research; Social Space; Curatorial Gaze; Göteborgs Konsthall; Malmö Konsthall; Liljevalchs Konsthall;

  Sammanfattning : Publicly funded art institutions in Sweden are tasked with the mission of making contemporary art available and accessible to the citizens. This thesis investigates three cases of publicly funded art institutions in Sweden, namely Göteborgs Konsthall, Malmö Konsthall and Liljevalchs Konsthall. LÄS MER

 5. 5. Klassisk musik för en ny publik : Ungdomstilltalande verktyg i konstmusikkonsertreklam

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Róza Tóth; [2024]
  Nyckelord :art music; classical music; young; youth; marketing; commercial; multimedia; Budafok Dohnányi Orchestra; Västerås Sinfonietta; TwoSet Violin; konstmusik; klassisk musik; konsert; ungdomar; marknadsföring; reklam; intermedialitet; Västerås Sinfonietta; Budafoki Dohnányi Zenekar; TwoSet Violin;

  Sammanfattning : Det är allmänt erkänt av forskare att klassisk musik förefaller förlora sin popularitet bland ungdomar, åtminstone i dess traditionella framförandeformer. Emellertid har det visats i undersökningar att vissa förändringar i utformning kan göra konstmusikkonserter mer intressanta för en yngre publik. LÄS MER