Sökning: "audiologist-student"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet audiologist-student.

  1. 1. "Allt jag gör lär jag mig ju av". En studie om kunskapskrav och kunnande i anslutning till audionomstudenters praktiska utbildning

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Inger Lindström; [2009-02-02]
    Nyckelord :audionomstudent; utbildning; klinisk verksamhetsförlagd utbildning; kunnande; kunskapskrav; audiologist-student; education; clinical practice; knowledge; knowledge-demand; Audiologi;

    Sammanfattning : The audiologists´ knowledge-domain is generally described as a unique combination of medical, technical, social and behavioural sciences. It gives prominence to the importance of an adequate education relating to the knowledge-demands the students´encounter during their trainee-period. LÄS MER