Sökning: "audiovisuellt"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet audiovisuellt.

 1. 1. Comprensión Auditiva con Material Audiovisual : Las percepciones de estudiantes sobre el uso de video en la enseñanza de lenguas extranjeras

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sandra Davidsson; [2022]
  Nyckelord :listening comprehension; video; teaching; foreign language; multimodal; extensive listening; body language; audiovisual; hörförståelse; video; undervisning; främmande språk; multimodalt; omfattande lyssnande; kroppsspråk; audiovisuellt; comprensión auditiva; video; enseñanza; lengua extranjera; multimodal; escucha extensiva; lenguaje corporal; audiovisual;

  Sammanfattning : El presente estudio examina las percepciones de los estudiantes sobre el uso del video en una actividad de comprensión auditiva. La actividad se llevó a cabo con 22 estudiantes de noveno grado que habían estado estudiando español desde el sexto grado en una escuela primaria sueca. LÄS MER

 2. 2. Rymningsbröllop och den romantiska utopin : Samtida bröllopsfilmers audiovisuella berättande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kristina Minicheva; [2022]
  Nyckelord :Audiovisuellt berättande; storytelling; bröllopsvideo; rymningsbröllop; romantisk utopi;

  Sammanfattning : Bröllopsbranschen har förändrats och nya trender inom bröllop har uppkommit som till exempel rymningsbröllop (Dickinson, 2018). Rymningsbröllop (på engelska Elopement wedding) har numera populariserats som ett minimalt destinationsbröllop, till exempel i naturen eller mitt i storstaden. LÄS MER

 3. 3. Hänger du med? : En studie om hur audiovisuell teknikinformation om en mjukvara kan designas för att stötta användare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alberto Paredes; [2022]
  Nyckelord :teknikinformation; audiovisuell; självstudiematerial; interaktivitet; stöttning; instruktion; video; textdesign; informationsdesign;

  Sammanfattning : En mjukvara kan läras ut på många sätt, men ett populärt sätt är med hjälp av audiovisuella självstudiematerial. Trots sin popularitet saknas kunskap om hur självstudiematerial bör designas för att bättre stötta användare med sin inlärning av en mjukvara. LÄS MER

 4. 4. Autonomous Sensory Meridian Response and State-Trait Anxiety in Adults

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Fagerström; [2021]
  Nyckelord :ASMR; STAI; self-report; anxiety; ASMR; STAI; själv-rapportering; ångest;

  Sammanfattning : Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) is a rapidly emerging but understudied sensory concept which according to earlier studies can help relieve symptoms of for exampledepression, anxiety, pain and stress while creating feelings of relaxation. The experience begins with a triggering audio or audio-visual stimulus which causes a physical reaction described as a tingling sensation beginning at the back of the head and further towards the periphery of the body. LÄS MER

 5. 5. “Egentligen är alla brainwashed” : En analys av den sekularistiska diskursen i ett audiovisuellt läromedel för svensk religionsundervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Emelie Käller; [2021]
  Nyckelord :Swedish religious education; secularist discourse; secularism; audiovisual teaching material; neutrality.;

  Sammanfattning : Several studies have argued that there exists a hegemonic, secularist discourse within Swedish classrooms, which implies a way of talking about religion as something irrational, outdated and restrictive in concern for individual freedom. Within this discourse, a non-religious or atheistic position is seen as neutral and unbiased, whereas a religious position is considered the opposite. LÄS MER