Sökning: "audit fees"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden audit fees.

 1. 1. Byrårotation : En kvantitativ studie på 417 svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Stefanie Nygren; Emma Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Revision; Revisionskvalitet; Byrårotation; Revisionsarvode; AuditLag;

  Sammanfattning : Titel: Byrårotation: En kvantitativ studie på 417 svenska börsnoterade företag Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i företagsekonomi Författare: Stefanie Nygren och Emma SjögrenHandledare: Mattias HambergDatum: 2022 - januari Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som förklarar företags val att byta revisionsbyrå, samt att studera de konsekvenser som en byrårotation har.Metod: Studien antar en kvantitativ metod som undersöker svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Auditing IFRS : A Quantitative Study on How IFRS Has Affected Audit Fees in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Ribbing; Daniel Sandersson; [2021]
  Nyckelord :Audit fees; Audit fee model; IFRS; IFRS adoption; IFRS long term costs; IFRS implementation;

  Sammanfattning : In this paper we studied the effect of International Financial Reporting Standards (IFRS) on audit fees in Sweden. Using a classic audit fee model, with data between 2001-2019 for 100 publicly traded Swedish firms we studied the effects of IFRS on audit fees during the implementation period as well as the long-term effects of IFRS adoption. LÄS MER

 3. 3. Revision i tider av social distansering : En kvantitativ studie av revisionsbranschen under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Nordmark; Angelica Willstein; Klara Otteborn; [2021]
  Nyckelord :Audit quality; audit fees; concern assessment; going concern; audit procedures; human capital; audit staff salaries; crisis management; auditing; digitalization; work from home; Covid-19; “Big Four”.;

  Sammanfattning : Titel: Revision i tider av social distansering Inledning: En kris är något som påverkar det normala och bidrar till en avvikelse i en organisation. Coronapandemin har bland annat satt krav på implementering av hemarbete och dess strategier. En revisors roll i företaget är att ge en rättvisande bild av företagets finansiella information. LÄS MER

 4. 4. Revision under covid-19 : En kvalitativ studie om pandemins påverkan på revisionsprofessionen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :William Lindgren; Hugo Hummelgren; [2021]
  Nyckelord :Auditing; covid-19; Revision; covid-19;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic broke out in Sweden in March 2020 and what followed were economic uncertainty, restrictions and social distancing. This study is inspired by two publications regarding the subject of auditing during the covid-19 pandemic. LÄS MER

 5. 5. The examination of audit service pricing in Sweden : An empirical study on credence attributes of audit pricing and the impacts on audit fees from audit reforms in Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ziyang Wu; Yameng He; [2020]
  Nyckelord :Audit pricing; credence good; statutory audit exempt;

  Sammanfattning : The pricing of the audit services has always been a popular topic, and even now, as audit reforms are happening, new insights are being brought to this topic. Several studies have shown that the audit service exhibits credence attributes, but there has not been much exploration of the effect of credence characteristics on the pricing process. LÄS MER