Sökning: "audit isa"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden audit isa.

 1. 1. Vilken komplexitet upplever revisorn vid revidering av mindre komplicerade företag i Sverige? : ur ett International Standards of Auditing (ISA) perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Amanda Lomryd; Nora Kronvall; [2019]
  Nyckelord :Auditing; audit process; small companies; ISA; complexity; IAASB ISA; komplexitet; IAASB; less complex entities; Ekonomi; redovisning; revision; revisionsprocessen; mindre komplicerade företag; små företag;

  Sammanfattning : Previous research has focused on finding reasons to why smaller companies (SMEs) choose voluntary audit. The IAASB has in 2018 suggested a move away from the SME concept and has instead talked about audit of less complex entities. A problematization of using ISA for such entities is the bases for the new IAASB project. LÄS MER

 2. 2. Informativeness of Key Audit Matter (KAM) Disclosures: An exploratory study of ISA 701 in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ebba Christofferson; Karin Grönberg; [2018-07-02]
  Nyckelord :ISA 701; Key Audit Matters; KAM disclosures; Audit report; Specificity; Tone; Risk-factor disclosures;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar revisionskvalitet? : En studie om revisorers utfärdande av fortsatt drift-kommentarer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Lindström; Rebecka Sverin; [2018]
  Nyckelord :Audit quality; Going Concern Opinion; Revisionskvalitet; Fortsatt drift-kommentar; ISA 570; Kön; Ålder; Erfarenhet; Stadsstorlek;

  Sammanfattning : Intressenter grundar många av sina investeringsbeslut på vad som presenteras i bolags finansiella rapporter. Revisorer har därmed en viktig roll i samhället eftersom deras uppgift är att bestyrka finansiella rapporter och säkerställa att de i all väsentlighet ger en rättvisande bild av bolaget. LÄS MER

 4. 4. Key Audit Matters som ett resultat av revisorns bedömning : En kvantitativ studie om Key Audit Matters i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Alkelin; Annie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Key Audit Matters; Auditor’s report; Audit; Judgement; Client-specific factors; Key Audit Matters; Revisionsberättelse; Revision; Bedömning; Klientspecifika faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund Finanskrisen bidrog till en diskussion om företagsspecifik information i revisionsberättelsen, då många ansåg att revisorerna inte hade gjort tillräckligt för att varna om väsentliga risker i de reviderade företagen. Sedan december 2016 ska ISA 701 tillämpas vid revidering av börsnoterade företag. LÄS MER

 5. 5. The implementation of ISA 701-key audit matters: : Empirical evidence on auditors adjustments in the new audit report

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Berivan Dogan Bozan; Bana Arefaine; [2017]
  Nyckelord :Audit report; Key audit matters; Information gap; Expectation gap; the confidentiality duty.;

  Sammanfattning : The previous audit report gained a lot of criticism since it contained to much standard text that failed to convey valuable information for users. This lead to IAASB implementing a new standard, called ISA 701-KAM, which was implemented by all listed companies in the end of 2016. LÄS MER