Sökning: "audit lag"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden audit lag.

 1. 1. Energikartläggning av en kontorsbyggnad i Mellansverige : Skattehuset i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Albin Skärberg; [2020]
  Nyckelord :Energy audit; Office; Energy efficiency; Ventilation; Energikartläggning; Kontor; Energieffektivisering; Ventilation;

  Sammanfattning : Världen under åren har haft en ökning av energianvändning som kan leda till stora problem. Anledningen är för att många länder producerar el och värme med resurser som medför stora mängder utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. ARL - anledningen till nästa börskrasch? : En kvantitativ studie om ARL:s påverkan på den svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Einar Dagerhem; Simon Strömberg; [2020]
  Nyckelord :audit report lag; stock price crash risk; Stockholm stock exchange; audit report lag; aktieprisfall; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Tidsperioden mellan räkenskapsårets slut och datumet för påskriven revisionsberättelse benämns audit report lag (ARL). Anledningarna till att ARL uppstår har studerats i stor utsträckning, men de konkreta effekterna som uppstår till följd av ARL är mindre studerade. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att vårdas isolerade på grund av smittsam sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Brandtlund Runsten; Josefine Olsson; [2020]
  Nyckelord :Isoleringsvård; Patientupplevelse; Infektionssjukdom; Kvalitativ studie; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom infektionsvården är isolering en oundviklig åtgärd för att förhindra smittspridning av infektionssjukdomar. Det är sjukvårdspersonalens skyldighet enligt svensk lag att vidta de smittskyddsåtgärder som krävs för att minska smittspridning. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan revision och kostnaden för lånat kapital i svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga : En kvantitativ studie om revisorns betydelse i svenska mindre aktiebolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ebba Karlsson; Nellie Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Revision; revisor; ränta; räntekostnad; big 4; auktoriserad revisor; aktiebolag; samband;

  Sammanfattning : The most common way for small companies in Sweden to finance themselves is through loans from various credit institutions. In recent years, financial crises have affected the regulation of credit and, above all, the limited credit management has affected smaller companies, as they are considered to be a greater risk for creditors. LÄS MER

 5. 5. Fortlevnadssignaler före verksamhetens upphörande : En studie av svenska aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Lundström; Linnéa Åström; [2019]
  Nyckelord :Going concern; going concern warning; balance sheet for liquidation purposes; non-financial key figures; signaling theory; stakeholder theory; bankruptcy; financial key figures; Fortlevnad; fortlevnadsvarning; kontrollbalansräkning; icke-finansiella nyckeltal; signalteori; intressentteori; konkurs; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Varje år avslutas tusentals företagskonkurser, dessa leder till konsekvenser för både företaget, intressenter och samhället. Behovet av att kunna upptäcka varningssignaler innan konkursen är ett faktum och behovet att åtminstone mildra de negativa konsekvenserna som kommer till följd av att en verksamhet upphör är stort. LÄS MER